Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Contact

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

  • Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike
  • Račianska 153, 83154 Bratislava
  • e-mail: sekretariat@nrozp.sk
  • IČO 308 53 567
  • Organizačná forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 zb.
  • Dátum založenia 20. 11. 2003

Contacts:

Predseda NROZP v SR: RNDr. Branislav Mamojka, CSc, mamojka@nrozp.sk

Podpredsedníčka NROZP v SR: PhDr. Iveta Mišová, misova@zpmpvsr.sk

Podpredseda NROZP v SR: Mgr. Tibor Köböl, kobol@omdvsr.sk

Project manager for NROZP in SR: Mgr. Michaela Hajduková, hajdukova@nrozp.sk