Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Kontaktné informácie

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

  • Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím
  • Adresa: Račianska 153, 83154 Bratislava
  • E-mail: sekretariat@sfozp.sk
  • IČO 308 53 567
  • Organizačná forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 zb.
  • Dátum založenia 20. 11. 2003

Kontakty:

Predseda SFOZP: RNDr. Branislav Mamojka, CSc, mamojka@sfozp.sk
Podpredsedníčka SFOZP: PhDr. Iveta Mišová, misova@zpmpvsr.sk
Podpredseda SFOZP: Mgr. Tibor Köböl, kobol@omdvsr.sk
Projektová manažérka SFOZP: Mgr. Michaela Hajduková, hajdukova@sfozp.sk