Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Naši členovia

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

V rámci Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím je združených 18 členských organizácií. Kontakty na jednotlivé členské organizácie a základné informácie o nich nájdete na tejto webstránke.

Zoznam členských organizácií:

 1. Asociácia Marfanovho syndrómu
 2. Asociácia nepočujúcich Slovenska – ANEPS
 3. Liga proti reumatizmu na Slovensku
 4. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
 5. Otvorme dvere, otvorme srdcia
 6. Slovenské hemofilické združenie
 7. Slovenský zväz sclerosis multiplex
 8. Slovenský zväz telesne postihnutých
 9. Slovenský zväz zdravotne postihnutých
 10. Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR
 11. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 12. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
 13. Zväz diabetikov Slovenska
 14. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR
 15. Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí
 16. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
 17. Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov SR
 18. Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Asociácia Marfanovho syndrómu:

 • registračná adresa: Dobrovičova ulica 7, 811 02 Bratislava
 • kontaktná adresa: AMS, Lukovičová Alžbeta, Vajnorská 54, 831 04 Bratislava
 • tel: 02/44257904
 • mob: 0903 74 74 24

Asociácia nepočujúcich Slovenska – ANEPS


Liga proti reumatizmu na Slovensku


Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR


Otvorme dvere, otvorme srdcia


Slovenské hemofilické združenie


Slovenský zväz sclerosis multiplex


Slovenský zväz telesne postihnutých


Slovenský zväz zdravotne postihnutých


Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR


Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska


Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR


Zväz diabetikov Slovenska


Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR


Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí


Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom


Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov SR


Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením