Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Naši členovia

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Odkaz na text v jednoduchom jazyku Naši členovia (Plain Language Text)

V rámci Slovenského fóra osôb so zdravotným postihnutím je združených 18 členských organizácií. Kontakty na jednotlivé členské organizácie a základné informácie o nich nájdete na tejto webstránke.

Zoznam členských organizácií:

 1. Asociácia Marfanovho syndrómu
 2. Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS
 3. Liga proti reumatizmu na Slovensku
 4. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
 5. Otvorme dvere, otvorme srdcia
 6. Slovenské hemofilické združenie
 7. Slovenský zväz sclerosis multiplex
 8. Slovenský zväz telesne postihnutých
 9. Slovenský zväz zdravotne postihnutých
 10. Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR
 11. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 12. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
 13. Zväz diabetikov Slovenska
 14. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR
 15. Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí
 16. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
 17. Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov SR
 18. Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Naši členovia – Text v jednoduchom jazyku (Plain Language Text)

Členmi SFOZP sú tieto organizácie:

 1. Asociácia Marfanovho syndrómu
 2. Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS
 3. Liga proti reumatizmu na Slovensku
 4. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
 5. Otvorme dvere, otvorme srdcia
 6. Slovenské hemofilické združenie
 7. Slovenský zväz sclerosis multiplex
 8. Slovenský zväz telesne postihnutých
 9. Slovenský zväz zdravotne postihnutých
 10. Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR
 11. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 12. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
 13. Zväz diabetikov Slovenska
 14. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR
 15. Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí
 16. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
 17. Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov SR
 18. Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Na tejto stránke sú kontakty a základné informácie ku každej organizácii.


Asociácia Marfanovho syndrómu (AMS)


Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS


Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR)


Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR)


Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS Slovakia)


Slovenské hemofilické združenie (SHZ)


Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM)


Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP)


Slovenský zväz zdravotne postihnutých (SZZP)


Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR (SPaA SR)


Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)


Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR)


Zväz diabetikov Slovenska (ZDS)


Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR (ZPCCH v SR)


Združenie rodičov a priateľov hlucho-slepých detí (ZRaPHSD)


Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA)


Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPO)


Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením (Platforma rodín)