Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

2 percentá

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Aj VY môžete pomôcť 2% daňou pre 10% ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku.

Ako môže pomôcť 2% daň Slovenskému fóru osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP)?

SFOZP je nezávislým občianskym združením združujúcim organizácie rôznych druhov zdravotného postihnutia.

Nezískava žiadne štátne príspevky a je finančne plne závislá od projektov, o ktoré sa uchádza v rámci rozličných projektových schém.

Je reprezentatívnou organizáciou občanov so zdravotným postihnutím v SR a pracuje aj na úrovni Európskej únie.

2% z vašich daní používame na: presadzovanie záujmov a ochranu práv občanov so zdravotným postihnutím, tvorbu internetového časopisu Mosty inklúzie, spoluprácu s domácimi i zahraničnými organizáciami, vzdelávanie občanov so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania ich práv, poradenstvo iným organizáciám ľudí so zdravotným postihnutím v rozličných oblastiach ich života.

Prečo práve nám?

  • Pretože pomáhame každému bez rozdielu.
  • Podporujeme malých, veľkých, mladých aj starších bez rozdielu.
  • Spájame ľudí s rozličnými druhmi zdravotného postihnutia bez rozdielu.
  • Pretože našu pomoc a podporu možno raz budete potrebovať aj VY.

V čom spočíva naša pomoc pre ostatných?

V úsilí vytvoriť lepšie životné podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím – projekty sociálnej rehabilitácie.

Vzdelávame, aby sme dosiahli väčšiu rovnosť príležitostí a väčšiu zamestnanosť ľudí so zdravotným postihnutím – tréningy predchádzania diskriminácie, vzdelávanie o možnostiach zamestnania sa ľudí so zdravotným postihnutím.

Bojujeme za lepšie legislatívne podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím a implementáciu EÚ legislatívy – pripomienkovanie legislatívy, členstvo v Európskom fóre ľudí so zdravotným postihnutím.

Upozorňujeme na závažné nedostatky v oblasti prístupnosti – fotografická súťaž zobrazujúca fyzické bariéry, s ktorými sa stretávajú ľudia so zdravotným postihnutím.

Informujeme o rozličných aspektoch života ľudí s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia – internetový časopis Mosty inklúzie.

Spolupracujeme na viacerých národných a medzinárodných projektoch – zavádzanie Eura na Slovensku, zbierka jeden milión podpisov pre prijatie smernice o právach ľudí so zdravotným postihnutím.

Naše údaje

  • Obchodné meno (názov): Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím
  • IČO: 30853567

Na stiahnutie