Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

2 percentá

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Odkaz na text v jednoduchom jazyku 2 percentá (Plain Language Text)

Aj VY môžete pomôcť 2% daňou pre 10% ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku.

Ako môže pomôcť 2% daň Slovenskému fóru osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP)?

SFOZP je nezávislým občianskym združením združujúcim organizácie rôznych druhov zdravotného postihnutia.

Nezískava žiadne štátne príspevky a je finančne plne závislá od projektov, o ktoré sa uchádza v rámci rozličných projektových schém.

Je reprezentatívnou organizáciou občanov so zdravotným postihnutím v SR a pracuje aj na úrovni Európskej únie.

2% z vašich daní používame na: presadzovanie záujmov a ochranu práv občanov so zdravotným postihnutím, tvorbu internetového časopisu Mosty inklúzie, spoluprácu s domácimi i zahraničnými organizáciami, vzdelávanie občanov so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania ich práv, poradenstvo iným organizáciám ľudí so zdravotným postihnutím v rozličných oblastiach ich života.

Prečo práve nám?

 • Pretože pomáhame každému bez rozdielu.
 • Podporujeme malých, veľkých, mladých aj starších bez rozdielu.
 • Spájame ľudí s rozličnými druhmi zdravotného postihnutia bez rozdielu.
 • Pretože našu pomoc a podporu možno raz budete potrebovať aj VY.

V čom spočíva naša pomoc pre ostatných?

V úsilí vytvoriť lepšie životné podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím – projekty sociálnej rehabilitácie.

Vzdelávame, aby sme dosiahli väčšiu rovnosť príležitostí a väčšiu zamestnanosť ľudí so zdravotným postihnutím – tréningy predchádzania diskriminácie, vzdelávanie o možnostiach zamestnania sa ľudí so zdravotným postihnutím.

Bojujeme za lepšie legislatívne podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím a implementáciu EÚ legislatívy – pripomienkovanie legislatívy, členstvo v Európskom fóre ľudí so zdravotným postihnutím.

Upozorňujeme na závažné nedostatky v oblasti prístupnosti – fotografická súťaž zobrazujúca fyzické bariéry, s ktorými sa stretávajú ľudia so zdravotným postihnutím.

Informujeme o rozličných aspektoch života ľudí s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia – internetový časopis Mosty inklúzie.

Spolupracujeme na viacerých národných a medzinárodných projektoch – zavádzanie Eura na Slovensku, zbierka jeden milión podpisov pre prijatie smernice o právach ľudí so zdravotným postihnutím.

Naše údaje

 • Obchodné meno (názov): Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím
 • IČO: 30853567

Na stiahnutie

2 percentá – Text v jednoduchom jazyku (Plain Language Text)

Každý pracujúci človek na Slovensku môže pomôcť tomu,
koho si vyberie.
Najčastejšie to robí tak,
že vybranej organizácii pošle 2% zo svojej dane.
Vysvetliť,
čo znamená daň je celkom zložité.
Ak by ste tomuto slovu nerozumeli,
poraďte sa s vašou blízkou osobou.

2% zo svojej dane môžete poslať aj nám.
Ako tým môžete SFOZP pomôcť?

SFOZP je nezávislé občianske združenie,
ktoré spája ľudí so zdravotným postihnutím.
Nezískava žiadne peniaze od štátu.
Na to,
aby SFOZP malo peniaze na svoju činnosť,
musí napríklad písať projekty.
Tie potom schvaľujú rôzne komisie
– to znamená skupiny odborníkov.
Niekedy je projekt úspešný – schvália ho,
Inokedy však nie.

SFOZP je reprezentatívnou organizáciou ľudí s postihnutím.
Pracuje nielen na Slovensku,
ale aj v Európskej únii.

2% z vašich daní používame na rôzne veci.
Napríklad:

 • na obhajobu a presadzovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím
 • na písanie internetového časopisu s názvom Mosty inklúzie
 • na spoluprácu so slovenskými a aj zahraničnými organizáciami
 • na vzdelávanie ľudí so zdravotným postihnutím o ich právach
 • na poradenstvo iným organizáciám

Dôvody,
prečo poslať 2% pre SFOZP

 • pretože pomáhame a podporujeme každého bez rozdielu
 • pretože spájame ľudí so zdravotným postihnutím bez rozdielu
 • pretože našu pomoc a podporu možno raz budete potrebovať aj VY

Ako pomáhame?
Vytvárame lepšie životné podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím.
Robíme to napríklad cez projekty sociálnej rehabilitácie.
Vysvetliť,
čo znamená sociálna rehabilitácia je celkom zložité.
Ak by ste tomu nerozumeli,
poraďte sa s vašou blízkou osobou.

Vzdelávame ľudí so zdravotným postihnutím.
Robíme to preto,
aby sme zlepšili ich šance zamestnať sa.
Tiež preto,
aby mali rovnaké príležitosti ako ostatní.

Bojujeme za lepšie legislatívne podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím.
To znamená,
aby sa zmenili zákony.
Nielen naše slovenské zákony ale aj európske.
Robíme to aj cez Európske fórum ľudí so zdravotným postihnutím.

Upozorňujeme na veľké nedostatky v oblasti prístupnosti.
Napríklad cez fotografickú súťaž.
Zobrazujú sa v nej prekážky,
s ktorými sa stretávajú ľudia so zdravotným postihnutím.

Vydávame internetový časopis Mosty inklúzie.
Je o ľuďoch so zdravotným postihnutím a ich živote.

Spolupracujeme na viacerých národných a medzinárodných projektoch.
Napríklad,
keď sa začalo platiť na Slovensku eurami.
Alebo pri zbieraní podpisov,
aby sa prijala smernica o právach ľudí so zdravotným postihnutím.
Smernica je niečo podobné ako zákon.
Je to veľmi dôležitá vec.

Naše údaje,
ktoré sú dôležité:

 • Obchodné meno (názov): Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím
 • IČO: 30853567