Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Festival No barriers: tanec aj pre ľudí so znevýhodnením

Ak sa chcete presvedčiť, že tanec je naozaj pre každého, príďte 28. októbra do Domu kultúry Lúky v bratislavskej Petržalke na festival No barriers. Organizuje ho občianske združenie Pohyb bez bariér. V ňom sa už dlhší čas zaoberajú tanečnými súťažami,…

Otvorený list ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny Soni Gaborčákovej

Vážená pani ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková, týmto otvoreným listom my, zástupcovia osôb so zdravotným znevýhodnením vyjadrujeme hlboké znepokojenie a nesúhlas so zámerom tvorcov reformy sociálnych služieb začleniť príspevok na osobnú asistenciu do pripravovaného príspevku na starostlivosť. Ohľadom tohto…

Pozvánka na konferenciu INSPO 2023

Organizátori konferencie vás pozývajú na jej 23. ročník, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. novembra 2023 v Kongresovom centre Praha. Program konferencie INSPO 2023. Veríme, že v ňom nájdete témy, ktoré vás budú zaujímať. Registračný formulár Registračný formulár na konferenciu…

Chystáte sa voliť? Vyplňte dotazník prístupnosti

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím bude opäť zisťovať prístupnosť volebných miestností. Prinášame vám výzvu z web stránky Úradu. Verejnosť bude môcť vyplniť internetový dotazník aj poslať fotografie. V deň konania predčasných parlamentných volieb 30.9.2023 spustí Úrad komisára pre osoby…

Členovia medzinárodnej volebnej hodnotiacej misie OBSE v Úrade komisára pre osoby so ZP

V súvislosti s parlamentnými voľbami, ktoré sa konajú 30.9.2023, prišli na Slovensko zástupcovia OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe). S jej dvoma členmi sa 25.9.2023 stretla aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a predseda Národnej…

Projekt Ascend pokračuje druhou fázou

1. apríla sme začali s realizáciou druhej fázy projektu Ascend. Jeho prvá fáza v roku 2022 priniesla rozvojové aktivity v oblasti komunikácie, prekladov a mládeže so zdravotným postihnutím. Na tieto tri kľúčové oblasti nadväzujeme aj v aktuálnej fáze projektu, ktorá bude trvať do 15. decembra…

Výročné valné zhromaždenie EDF

22. mája 2023 sa uskutočnilo výročné zasadnutie Európskeho fóra ľudí so zdravotným postihnutím EDF (European Disability Forum). Rokovania sa zúčastnili zástupcovia členských organizácií EDF zastupujúcich ľudí so zdravotným postihnutím vrátane strešných organizácií z jednotlivých krajín Európskej únie a nadnárodných organizácií. Rokovanie viedol…

Workshop o strategickom plánovaní

2. februára sme zorganizovali workshop o strategickom plánovaní v NROZP, ktorý priniesol mnoho inšpirácie. Naskytla sa nám vďaka nemu jedinečná príležitosť nahliadnuť do budúcnosti a rozvíjať nápady, ako zintenzívniť našu prácu a transformovať NROZP na ešte efektívnejšiu a účinnejšiu platformu…