Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

TS: Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil záverečné odporúčania pre Vládu SR

Dňa 22. apríla 2016 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil Záverečné odporúčania pre Vládu SR k implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, čím sa uzatvoril prvý cyklus hodnotenia implementácie dohovoru zo strany Výboru. Odporúčania…