Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

TS: Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Nezávislá platforma SocioFórum, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Ekofórum – sieť environmentálnych mimovládnych organizácií, Špirála – sieť environmentálne výchovných organizácií, Rada mládeže Slovenska, Fórum donorov, Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Platforma rozvojových organizácií – Ambrela, Ženská loby Slovenska, Slovenská humanitná rada, Únia materských centier, Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku, Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím, Fórum života, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenskej Republiky, Asociácia telovýchovných jednôt a klubov SR, Združenie horských a ostatných záchranných systémov SR, Slovenský Červený kríž, Vidiecky parlament na Slovensku, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii, Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu, Asociácia pre ochranu práv pacientov SR, Asociácia firemných nadácií a fondov, Slovenská sieť proti chudobe, Slovenský olympijský a športový výbor a Občianska platforma pre demokraciu.

Priestor Rady vlády pre Mimovládne neziskové organizácie považujeme za priestor pre diskusiu vyjasňovanie si názorov, hľadanie riešení znamenajúcich spoločné pozdvihnutie podmienok pre život vo verejnom priestore.

Veríme že cestou k znižovaniu akéhokoľvek napätia – aj toho fatálneho, na najvyššej spoločenskej úrovni, ktorého aktu sme svedkami v týchto hodinách – je vzájomné spoznávanie sa, vysvetľovanie, porozumenie a nasledovné budovanie dôvery.

My, zástupcovia platforiem Mimovládnych neziskových organizácií zastúpených v KOMORE MNO pri rade Vlády SR pre MNO rázne odsudzujú všetky akty násilia, ktorými eskaluje napätá situácia v našej rozdelenej spoločnosti.

Našim krédom a poslaním je prispievať k rozvoju kvality života v našej spoločnosti.

V týchto chvíľach však vyjadrujeme predovšetkým ľudské prianie skorého uzdravenia sa premiéra našej krajiny.

A nasledovne pohodovú cestu späť do výkonu verejnej funkcie.

V mene platforiem MNO KOMORY MNO pri rade vlády SR

Marcel Zajac