Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre Vládu SR sú na svete

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Dňa 22. apríla 2016 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím na svojej stránke zverejnil Záverečné odporúčania pre Vládu SR v súvislosti s implementáciou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Uverejnením záverečných odporúčaní sa uzatvára prvý cyklus hodnotenia implementácie dohovoru zo strany Výboru. Ich vypracovaniu predchádzalo predbežné zasadnutie Výboru v Ženeve v termíne 7. – 11. septembra 2015 a takzvaný konštruktívny dialóg s delegáciou Vlády SR, ktorý sa uskutočnil tiež v Ženeve v termíne 4. – 5. apríla 2016.

Cieľom Výboru prostredníctvom záverečných odporúčaní je smerovať našu vládu na efektívnejšiu implementáciu dohovoru. Plnenie odporúčaní a monitorovanie efektívnej implementácie dohovoru sa bude znova hodnotiť po štyroch rokoch.

Záverečné odporúčania a viac informácií o celom procese si môžete prečítať na nasledujúcich odkazoch:

Dokumenty súvisiace s procesom na stránke Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.