Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

TS: Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

Nezávislá platforma SocioFórum, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Ekofórum – sieť environmentálnych mimovládnych organizácií, Špirála – sieť environmentálne výchovných organizácií, Rada mládeže Slovenska, Fórum donorov, Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Platforma rozvojových organizácií – Ambrela, Ženská loby Slovenska, Slovenská humanitná…

Európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím schválený Európskym parlamentom až na poslednú byrokratickú prekážku

Európsky parlament dňa 24. apríla 2024 prerokoval a schválil obsah dohody o európskom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím a o európskom parkovacom preukaze, ktorá sa dosiahla na rokovaní Trialogu 8. februára 2024. Dohoda bola schválená 607 hlasmi za, 7 proti…

Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím – kniha, ktorá pomôže

V Úrade komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím bola 30. januára 2024 pokrstená priekopnícka kniha „Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím“. Autorom publikácie je hlavný garant pre oblasť medzinárodného práva na Univerzite Komenského profesor JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorý ju…

Festival No barriers: tanec aj pre ľudí so znevýhodnením

Ak sa chcete presvedčiť, že tanec je naozaj pre každého, príďte 28. októbra do Domu kultúry Lúky v bratislavskej Petržalke na festival No barriers. Organizuje ho občianske združenie Pohyb bez bariér. V ňom sa už dlhší čas zaoberajú tanečnými súťažami,…

Chystáte sa voliť? Vyplňte dotazník prístupnosti

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím bude opäť zisťovať prístupnosť volebných miestností. Prinášame vám výzvu z web stránky Úradu. Verejnosť bude môcť vyplniť internetový dotazník aj poslať fotografie. V deň konania predčasných parlamentných volieb 30.9.2023 spustí Úrad komisára pre osoby…

Vyhlásenie EDF o Európskych voľbách 2024

Vyhlásenie EDF o Európskych voľbách 2024 bolo prijaté 5. Európskym parlamentom osôb so zdravotným postihnutím v Bruseli 23. máj 2023. Vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 prijali delegáti 5. Európskeho parlamentu osôb so zdravotným postihnutím…

Slovensko opäť na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Druhé hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“) na Slovensku už je na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Výbor“). Prvé hodnotenie sa začalo už v roku 2012, dva roky…

EDF hľadá asistenta v oblasti politiky prístupnosti informačných a komunikačných technológií

25. júl 2017 EDF v rámci spolupráce so spoločnosťou Google hľadá asistenta v oblasti e-prístupnosti. Predmetom práce je podpora aktivít EDF v oblasti obhajoby prístupnosti informačných a komunikačných technológií (e-accessibility). Hlavné úlohy Úspešný uchádzač bude všetky svoje úlohy vykonávať na…

Generálne zhromaždenie EDF v Madride 13. – 14. máj 2017

V dňoch 13. – 14. mája sa v Madride uskutočnilo výročné generálne zhromaždenie Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF), na ktorom sa zišlo viac ako 200 účastníkov – delegátov, pozorovateľov, partnerov, hostí a členov celosvetového hnutia v oblasti zdravotného postihnutia. Zhromaždenie sa uskutočnilo pod záštitou…

Lepší prístup ľudí so zdravotným postihnutím k webovým sídlam a internetovým službám

Vyjednávači Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa dohodli na prvých pravidlách platných pre celú EÚ, ktoré umožnia lepší prístup k webovým sídlam a mobilným aplikáciám orgánov verejného sektora najmä nevidiacim, slabozrakým, nepočujúcim a nedoslýchavým ľuďom.