Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Jedenásť dôvodov, prečo sa zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu 2024

Tento článok je tiež súčasťou elektronického vydania časopisu Mosty inklúzie 1/2024. Obsahuje viaceré externé odkazy smerujúce na originálne texty v angličtine, ktoré je možné čítať v slovenčine s použitím strojového prekladu. „Čo pre mňa EÚ kedy urobila? Prečo by som mal…

Otvorený list ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny Soni Gaborčákovej

Vážená pani ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková, týmto otvoreným listom my, zástupcovia osôb so zdravotným znevýhodnením vyjadrujeme hlboké znepokojenie a nesúhlas so zámerom tvorcov reformy sociálnych služieb začleniť príspevok na osobnú asistenciu do pripravovaného príspevku na starostlivosť. Ohľadom tohto…