Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Projekt „Bariéry“

Projekt Bariery

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Projekt Bariery

Projekt „Bariéry“

Čo sú to bariéry?

  • Prekážky, ktoré musia denne zdolávať ľudia so zdravotným postihnutím pri vykonávaní bežných činností života, občas pripomínajú výkony vrcholových športovcov. Tie isté bariéry sú problémom aj pre starších ľudí a matky s dieťaťom v kočíku, resp. s malými deťmi.
  • Vnímanie životného prostredia očami človeka so zdravotným postihnutím a jeho pohľad na prekonávanie bariér, často aj tam, kde ich zdravý človek nevidí.
  • On-line internetová súťaž fotografií, zobrazujúcich  fyzické a psychické bariéry,  s ktorými sa každodenne stretávajú ľudia so zdravotným postihnutím, ale aj starší ľudia a matky s kočíkmi.
  • Projekt Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – program Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva 2008 v rámci Európskeho
  • Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR je hlavným organizátorom súťaže realizovanej s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – program Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva 2008.
  • V prípade akéhokoľvek porušenia autorských práv súťažiacich fotografií, Národná rada nezodpovedá za pôvod, obsah a autora fotografií zaslaných do súťaže.
  • Národná rada občanov so zdravotným v SR si vyhradzuje právo používať fotografie na aktivity projektu „Bariéry“.