Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Vyhlásenie EDF o Európskych voľbách 2024

Vyhlásenie EDF o Európskych voľbách 2024 bolo prijaté 5. Európskym parlamentom osôb so zdravotným postihnutím v Bruseli 23. máj 2023. Vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 prijali delegáti 5. Európskeho parlamentu osôb so zdravotným postihnutím…

Slovensko opäť na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Druhé hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“) na Slovensku už je na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Výbor“). Prvé hodnotenie sa začalo už v roku 2012, dva roky…

EDF hľadá asistenta v oblasti politiky prístupnosti informačných a komunikačných technológií

25. júl 2017 EDF v rámci spolupráce so spoločnosťou Google hľadá asistenta v oblasti e-prístupnosti. Predmetom práce je podpora aktivít EDF v oblasti obhajoby prístupnosti informačných a komunikačných technológií (e-accessibility). Hlavné úlohy Úspešný uchádzač bude všetky svoje úlohy vykonávať na…

Lepší prístup ľudí so zdravotným postihnutím k webovým sídlam a internetovým službám

Vyjednávači Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa dohodli na prvých pravidlách platných pre celú EÚ, ktoré umožnia lepší prístup k webovým sídlam a mobilným aplikáciám orgánov verejného sektora najmä nevidiacim, slabozrakým, nepočujúcim a nedoslýchavým ľuďom.

Tlačová správa: Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil záverečné odporúčania pre Vládu SR

TLAČOVÁ SPRÁVA   Bratislava, 28. 4. 2016 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil záverečné odporúčania pre Vládu SR Dňa 22. apríla 2016 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil Záverečné odporúčania pre Vládu SR k…

Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre Vládu SR sú na svete

Dňa 22. apríla 2016 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím na svojej stránke zverejnil Záverečné odporúčania pre Vládu SR v súvislosti s implementáciou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Slovenská vláda sa zúčastnila na konštruktívnom dialógu s Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

V termíne 4. – 5. apríla 2016 sa v Ženeve uskutočnil tzv. konštruktívny dialóg medzi Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a delegáciou Vlády SR. Dialóg predstavuje druhú etapu v rámci hodnotenia implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Spomínanému dialógu predchádzala prvá etapa, tzv. predbežné zasadnutie výboru, ktoré sa uskutočnilo v septembri 2015. Predbežného zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím a ďalších domácich i medzinárodných organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím.

Ďakujeme za poskytnutie podielu z 2% vašich daní

Váš príspevok nám umožní účinnejšie pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím samostatnejšie a kvalitnejšie žiť obhajovať ich práva, presadzovať pre nich priaznivejšiu legislatívu, informovať ich o ich právach a postupoch ako si ich efektívne uplatňovať. Naše údaje ako príjemcu podielu z daní: Obchodné meno(názov):…

Stanovisko NROZP k návrhu Európskej smernice o prístupnosti.

V  čísle 7/2015časopisu Mosty inklúzie  sme informovali o zverejnení dlho očakávaného návrhu európskej smernice o prístupnosti. Do verejnej diskusie o tomto návrhu, ktorú spustila Európska komisia, sa zapojili svojimi podpornými stanoviskami aj medzinárodné organizácie osôb so zdravotným postihnutím, ako je Európske fórum zdravotného…

Výstupy

Dohovor OSN – Stručné zhodnotenie súčasného stavu, Návrh opatrení a námety na riešenia Dohovor OSN – Prehľad zmien v slovenskej a európskej legislatíve za obdobie rokov 2010 – 2015   Späť na projekt