Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

2% pre NROZP v SR

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Podporte aktivity Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR:

Obchodné meno:
Národná rada občanov so zdravotným posithnutím v SR

Sídlo:
Račianska 153, 83154 Bratislava

Právna forma:
Občianske združenie

IČO:
308 53 567

Číslo účtu:
2668250113/1100

Prílohy: