Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Dôležité podujatia

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR organizuje druhý, záverečný seminár spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím – viac informácií TU

 

Medzinárodný deň Nepočujúcich v Bratislave. V dňoch 24.-25.9. sa koná Medzinárodný deň Nepočujúcich v Bratislave. Nebudú chýbať 2-dňové bohaté programy: vystúpenia jednotlivcov a súborov, premietanie 2 filmov, 3 prednášky, súťaž a galavečer. Viac informácií o akcii nájdeme na www.mdn-bratislava.sk. Srdečne Vás vítame 🙂

 

II. Župná  „Paralympiáda“ s medzinárodnou účasťou v Trnave
Vážení športoví priatelia – hráči v šachu. Oznamujeme Vám,  že  II. Župná  „Paralympiáda“ s medzinárodnou účasťou v Trnave sa koná 24 – 9. 2010 v Trnave. Okrem iných športových disciplín sa uskutoční aj jednodňový šachový turnaj Rapid.  Začiatok – zahájenie je o 9,30 v Strednej odbornej škole poľnohospodárkej na Zavarskej ul. v V Trnave.

Ďalšie informácie a prihláška

 

Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich Vás srdečne pozýva na 2 akcie,ktoré sa konajú v sobotu 12. júna 2010 v Bratislave:

 • I. Medzinárodný fotomaratón Nepočujúcich (pre aktívnych záujemcov)
 • IV. Výstava a súťaž digitálnych fotografií Nepočujúcich zo 4 krajín v Zichyhovom paláci na Ventúrskej ulici od 19.00 hod. (pre verejnosť)

Viac informácií o 2 akciách nájdete na http://www.myslim.sk/exhib.htm

 

Zimná Blumiáda 2010

 

Akcie a podujatia OMD:

 1. 11.6.2010 – Deň belasého motýľa – deň ľudí so svalovou dystrofiou (celoslovenská zbierka).
 2. 15.6.2010 – Koncert belasého motýľa – Námestie SNP v Bratislave.

 

Plán a:kcii na rok 2010, ktoré organizuje SZTP:

 1. dňa 12.2.2010 – odborný seminár „Eliminácia bariér v prostredí ako cesta k nediskriminácii“. Miesto konania: Bratislava, hotel Kyjev. Projekt je realizovaný s finančnou podporou ÚV SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
 2. v dňoch 5. – 6.3.2010 – odborný seminár „Eliminácia … „ Miesto konania: CHEMES Zemplínska Šírava. Projekt je realizovaný …
 3. v dňoch 1. – 30.4.2010 „Svet ako ho vidíme my“ – výstava výtvarných prác ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím. I. kolo: Tekovské múzeum, Levice
 4. v dňoch 5. – 7.5.2010 – 4. ročník medzinárodného turnaja v kolkoch, Spišská Nová Ves  a v dňoch 27. – 29.5.2010 – Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím, Liečebné kúpele Lúčky
 5. „Liek na moju dušu“ – zbierka básni od telesne a ťažko telesne postihnutých autorov
 6. 1. – 30.9.2010 – II.kolo výstavy výtvarných prác ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím pod názvom „Svet ako ho vidíme my“. Miesto konania: Krajská knižnica Žilina
 7. 09/2010 – Kremnická barlička – celoslovenská súťaž v speve , prednese poézie a prózy. Miesto konania: rekreačné zariadenie TOLIAR Kremnica
 8. dňa 17.10.2010 – XIV. ročník benefičného koncertu SZTP pod názvom „Umelci srdcom“. Miesto konania: Bratislava