Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Členské organizácie NROZP v SR

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

V rámci Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím je združených vyše dvadsať členských organizácií. Kontakty na jednotlivé členské organizácie a základné informácie o nich nájdete tu…

Zoznam členských organizácií:

 1. Asociácia Marfanovho syndrómu
 2. Asociácia nepočujúcich Slovenska – ANEPS
 3. Asociácia organizácií sluchovo postihnutých
 4. Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov SR
 5. Liga proti reumatizmu na Slovensku
 6. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
 7. Otvorme dvere, otvorme srdcia
 8. Slovenské hemofilické združenie
 9. Slovenský zväz sclerosis multiplex
 10. Slovenský zväz telesne postihnutých
 11. Slovenský zväz zdravotne postihnutých
 12. Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR
 13. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 14. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
 15. Zväz diabetikov Slovenska
 16. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR
 17. Združenie nevidiacej a slabozrakej mládeže
 18. Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí
 19. SLOVILCO – Slovenské združenie stomikov (Slovak ostomy Association)
 20. Združenie na pomoc pacientom s leukémiou a lymfómom

Asociácia Marfanovho syndrómu:


Asociácia nepočujúcich Slovenska – ANEPS:

 • Korytnická 10/A
 • www.aneps.sk
 • Mária Benková, prezident  / 821 07 Bratislava/

Asociácia organizácií sluchovo postihnutých  v Slovenskej  republike – AOSP:

 • nemá web
 • v Slovenskej  republike – AOSP
 • Silvánska 19, 841 04 Bratislava
 • Ing. Ľuboslav Ferko, prezident


Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov SR:


Liga proti reumatizmu na Slovensku:

 • Nábrežie Ivana Krasku č. 4
 • nemá web
 • 921 01 Piešťany
 • IČO: 31822142
 • Sekretariát:
  • Tel:: 033-7301414 (v utorok od 9.00 do 12.00 h)
  • e-mail: liga@nurch.sk
 • Predseda:
 • Podpredseda:
  • Mgr. Ľudmila Hrčková
  • č. tel.: 033-7969119,
  • mobil: 0904993338
  • e-mail: hrckova@nurch.sk

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR:

 • Banšelova 4, 821 04 Bratislava
 • www.omdvsr.sk
 • Mgr. Andrea Madunová, prezident
  • tel:   + 421 2 43411686
  • fax: + 421 1 4341 0474
  • e-mail: omd@omdvsr.sk

Otvorme dvere, otvorme srdcia:

 • Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
 • nemá web
 • MUDr. Jana Vránová, predseda
 • MUDr. Marcela Barová, štatutár

Slovenské hemofilické združenie

 • Antolská 11, 851 07 Bratislava
 • www.shz.sk
 • Ing. Jaroslav Janovec, predseda
  • e-mail:  shz@shz.sk
  • Tel: 02/63531453
  • Fax: 02/63531454, 053/4465154

Slovenský zväz sclerosis multiplex:


Slovenský zväz telesne postihnutých:

 • Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
 • www.sztp.sk
 • Ing. Monika Vrábľová, prezident

Slovenský zväz zdravotne postihnutých:

 • Vajanského námestie č.1, 036 01 Martin
 • www.szzp.sk
 • Ing. Bc. Agáta Kováčová, predsedníčka
 • szzp@szzp.sk
 • tel./fax: 031/7894020

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR:


Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska:


Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR:

 • Švabinského 7, 851 01 Bratislava
 • www.zpmpvsr.sk
 • Predseda – Mgr. Stefi Nováková
 • Riaditeľka – Mgr. Iveta Mišová
  • tel/fax: + 421 2 63814987
  • e-mail: misova@zpmpvsr.sk
 • e-mail:zpmpvsr@zpmpvsr.sk
 • tel/fax: + 421 2 63814987

Zväz diabetikov Slovenska:


Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR:

 • Vančurova 1, 917 00 Trnava
 • nemá web
 • Alojz Partel , predseda
 • tel: 033 55 13793
 • e-mail: zpcch.tt@orangemail.sk

Združenie nevidiacej a slabozrakej mládeže:


Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí:


SLOVILCO – Slovenské združenie stomikov (Slovak ostomy Association):


Združenie na pomoc pacientom s leukémiou a lymfómom: