Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Členské organizácie NROZP v SR

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

V rámci Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím je združených vyše dvadsať členských organizácií. Kontakty na jednotlivé členské organizácie a základné informácie o nich nájdete tu…

Zoznam členských organizácií:

 1. Asociácia Marfanovho syndrómu
 2. Asociácia nepočujúcich Slovenska – ANEPS
 3. Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov SR
 4. Liga proti reumatizmu na Slovensku
 5. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
 6. Otvorme dvere, otvorme srdcia
 7. Slovenské hemofilické združenie
 8. Slovenský zväz sclerosis multiplex
 9. Slovenský zväz telesne postihnutých
 10. Slovenský zväz zdravotne postihnutých
 11. Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR
 12. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 13. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
 14. Zväz diabetikov Slovenska
 15. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR
 16. Združenie nevidiacej a slabozrakej mládeže
 17. Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí
 18. SLOVILCO – Slovenské združenie stomikov (Slovak ostomy Association)
 19. Slovenská únia sluchovo postihnutých
 20. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom

Asociácia Marfanovho syndrómu:

registračná adresa: Dobrovičova ulica 7, 811 02 Bratislava

kontaktná adresa: AMS, Lukovičová Alžbeta, Vajnorská 54. 831 04 Bratislava

 • www.marfan.szm.sk
 • Alžbeta Lukovičová, prezidentka
 • RNDr. Roman Dušinský, CSc., viceprezident
 • tel: 02/44257904
 • mob: 0903 74 74 24

__________________________________________________________________

Asociácia nepočujúcich Slovenska – ANEPS:Liga proti reumatizmu na Slovensku:


Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

 • chránené pracovisko a korešpondenčná adresa: Vrútocká 8, 821 04  Bratislava
 • Sídlo: Banšelova 4,  821 04 Bratislava
 • Predsedníčka: Mgr. Andrea Madunová
 • Tel.: 02/4341 1686
 • Tel./fax.: 02/4341 0474
 • IČO: 00 624 802
 • Č. ú.: 2624340950/1100, Tatra banka a. s.
 • E-mail: omd@omdvsr.sk

www.omdvsr.sk


Otvorme dvere, otvorme srdcia:


Slovenské hemofilické združenie

 • Antolská 11, 851 07 Bratislava
 • www.shz.sk
 • Ing. Jaroslav Janovec, predseda
  • e-mail:  shz@shz.sk
  • Tel: 02/63531453, 0905 241 353
  • Fax: 02/63531454, 053/4465154

Slovenský zväz sclerosis multiplex:

 • Konštantína Čulena 12, 971 01 Trnava
 • www.szsm.szm.sk
 • Jarmila Fajnorová, prezident
 • tel:  +421 57 44 93 113, +421 918 636 623, +421 903 466 514,
 • +421 903 204 902
 • e-mail: szsm@szm.sk
 • Katarína Pisečná ,viceprezident

Slovenský zväz telesne postihnutých:


Slovenský zväz zdravotne postihnutých:


Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR:

 • Poštový priečinok 7, Pošta 4, 840 00 Bratislava
 • www.spae.sk
 • Terézia Hurbaničová, prezidentka
 • tel: 02/ 65424712
 • Bergmannová Ľubica, viceprezidentka
 • tel: 0904/624460
 • e-mail: vyroba@spn.sk


Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska:


Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR:

 • Sídlo: Heydukova 25, 811 08 Bratislava
 • www.zpmpvsr.sk
 • Predseda – Mgr. Stefi Nováková
 • Riaditeľka, štatutárny zástupca – Mgr. Iveta Mišová
  • tel/fax: + 421 2 63814968
  • e-mail: misova@zpmpvsr.sk
 • e-mail:zpmpvsr@zpmpvsr.sk
 • tel/fax: + 421 2 63814968


Zväz diabetikov Slovenska:


Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR:

 • Vančurova 1, 917 00 Trnava
 • nemá web
 • Alojz Partel , predseda
 • tel: 033 55 13793
 • e-mail: zpcch.tt@orangemail.sk

Združenie nevidiacej a slabozrakej mládeže:


Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí:


SLOVILCO – Slovenské združenie stomikov (Slovak ostomy Association):


Slovenská únia sluchovo postihnutých:

 • Mierová 4
 • 066 01 Humenné.
 • Predseda organizácie: Bc. Michalková Zuzana
 • E-mail:  suhohp@gmail.com
 • IČO: 42136938

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom

 

 • Námestie 1. mája č. 1
 • P.O.Box 89
 • 810 00 Bratislava
 • www.sposa.sk
 • Predseda – Ing. Mária Štubňová
 • Podpredseda – Bc. Zuzana Tichá
 • Tel: 0915 703 709
 • Tel2: 0915 703 708