Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Stanovisko NROZP k návrhu Európskej smernice o prístupnosti.

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

V  čísle 7/2015časopisu Mosty inklúzie  sme informovali o zverejnení dlho očakávaného návrhu európskej smernice o prístupnosti. Do verejnej diskusie o tomto návrhu, ktorú spustila Európska komisia, sa zapojili svojimi podpornými stanoviskami aj medzinárodné organizácie osôb so zdravotným postihnutím, ako je Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF), Inclusion Europe alebo Európska únia nevidiacich (EBU). V súčasnosti prebieha u nás proces prípravy stanoviska Slovenska k návrhu Európskej smernice o prístupnosti. Do tohto procesu sa zapojila aj NROZP a pripravila svoje stanovisko, ktoré si môžete stiahnúť tu. Naše stanovisko je v súlade so stanoviskami uvedených medzinárodných organizácií, ktoré v plnom rozsahu podporujeme.