Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Súťaž Access City Award

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Brusel 21. 5. 2013 – Európska komisia dnes otvorila štvrtý ročník súťaže o európske ocenenie pre bezbariérové mestá Access City Award. Cieľom tohto výročného ocenenia je predstaviť a vyznamenať mestá, ktoré si dajú záležať na vytváraní dostupného prostredia pre všetkých, a najmä pre osoby so zdravotným postihnutím a starších ľudí.

Ocenenie je súčasťou širšieho úsilia EÚ o vytvorenie bezbariérovej Európy. Lepšia dostupnosť prináša mestám trvalé hospodárske a sociálne výhody, a to najmä v kontexte starnutia obyvateľstva. Mestá s najmenej 50 000 obyvateľmi môžu predložiť svoju kandidatúru na ocenenie do 10. septembra (polnoci bruselského času).

Viac informácií v priloženom PDF dokumente