Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Projekt INTOACTIVE EUROPE

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Cieľom projektu je upriamiť pozornosť spoločnosti na problémy starnúceho obyvateľstva v Európe. Práve táto skupina čelí diskriminácii na základe veku, zdravotného postihnutia alebo sa musí vyrovnať so sociálnou izoláciou.

! ! ! Celá prezentácia o projekte INTOACTIVE EUROPE na stiahnutie ! ! !

Mainstreaming zdravotného postihnutia v lokálnej politike