Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Výmena preukazu občana s ŤZP vydaného do 31. decembra 2008

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Na základe prechodného ustanovenia zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím a preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (s červeným pásom) vydané do 31. decembra 2008 platia do 31. decembra 2013.

Starší preukaz občana s ŤZP poznáte podľa jeho formy vyhotovenia. Preukazy, ktoré je potrebné vymeniť, sú v papierovej forme.

Nové preukazy vydávané od roku 2009 sú zaliate do plastovej fólie a majú nové bezpečnostné prvky – vodotlač a hologram, ktoré majú predchádzať ich zneužívaniu a prispievajú k vyššej ochrane dokladov.

Vymeniť sa musia aj preukazy, ktoré doteraz platili bez časového obmedzenia.

Nové preukazy fyzickej osoby s ŤZP vydávajú posudkové oddelenia úradov práce. Výmena sa robí na počkanie a nie je spoplatnená. Na výmenu potrebujete predložiť platný preukaz občana s ŤZP, občiansky preukaz a fotografiu s rozmermi tri krát štyri centimetre.

Nevidiacich a prakticky nevidiacich držiteľov preukazu občana s ŤZP s červeným pásom upozorňujeme na možnosť dať si vyznačiť na zadnej strane preukazu druh zdravotného postihnutia „nevidiaci – blind“ .

Aj keď výmena preukazu nie je povinná, je potrebné tak do konca roku 2013 urobiť, pretože staré preukazy vtedy stratia svoju platnosť a tým ich držiteľ stratí nárok na výhody plynúce z držania takéhoto preukazu, najmä na možnosť uplatnenia zľavy pri cestovaní verejnou hromadnou dopravou.

 

Ing. Bc. Milan Měchura

hlavný metodik pre soc – právne poradenstvo

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska