Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Výzva SozialMarie 2014

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

I v letošním roce hledáme projekty, které inovativním způsobem reagují na změny ve společensko-politických podmínkách.

SozialMarie 2014 již po desáté uděluje ceny za sociálně inovativní projekty. Cílem je upozornit veřejnost na inovativní řešení sociálních problémů a podpořit jejich vzájemné propojování. Vyznamenané projekty mají inspirovat k napodobení či k pokračování nových inovativních idejí.

Koncem února 2014 budou všechny nominované projekty, nejvýše 35, zveřejněny na naší webové stránce www.sozialmarie.org. 15 skutečně oceněných projektů bude jako vždy oznámeno  1. května při slavnostním udělování cen.

Nově: SozialMarie oslaví 10 let!

Cena SozialMarie bude v roce 2014 udělena již podesáté. Dostatečná příležitost k tomu bilancovat! Společně s Centrem pro sociální inovace (ZSI) organizujeme průzkum, týkající se dalšího vývoje projektů, jež byly oceněny naší cenou. 1. května 2014 při slavnostním vyhlášení cen se tedy dozvíte, jakým způsobem se dosavadních 135 vítězných projektů vyvíjelo a jakým směrem se ubírají, zda byly i nadále inovativními a jakým způsobem je ovlivnila cena SozialMarie.

SozialMarie – cena publika

V roce 2014 bude již potřetí vypsána cena publika SozialMarie. Tentokrát budou oceněny tři projekty ze zemí, jež svojí celkovou rozlohou  spadají do oblasti relevantní pro podání žádosti na  ocenění SozialMarie: jedná se o Rakousko, Maďarsko a Českou republiku. Na webovém portálu www.sozialmarie.org lze od 27. ledna až do 17. února 2014 hlasovat. Oceněním pro vítězné projekty pak bude  krátké (prezentační) video o daném projektu.

Aktivní záštita: Sima a Ahmad Porkar (Rakousko), Edit Sasvári (Maďarsko), Tomáš Sedláček (Česká republika)

Mimořádným úkolem spojeným s převzetím záštity SozialMarie je doprovázet či podporovat jeden z vítězných projektů během následujícího roku.

Sima a Ahmad Porkar se zúčastnili poprvé slavnostního předávání cen SozialMarie 2013 a byli fascinováni oceněnými projekty, s jakým nadšením a jakou angažovaností je na projektech pracováno. Nápad zaštítit jeden z projektů a moci ho podpořit, je okamžitě oslovil, a proto tuto úlohu velmi rádi převzali.

Edit Sasvári je ředitelkou Muzea Lajose Kassáka v Budapešti. Osobně vidí spolupráci se SozialMarie jako možnost sledovat a hledat odpověď na zajímavou otázku, kde se nachází možná hranice mezi „sociálně citlivým“ uměním na jedné straně a kreativně-sociálními iniciativami na straně druhé.

Tomáš Sedláček je hlavním makroekonomem  hospodářských strategií v největší české bance ČSOB,  v minulosti působil jako ekonomický poradce prezidenta České republiky Václava Havla.  Na jaře 2009 publikoval knihu Ekonomie dobra a zla: po stopách ekonomického tázání od Gilgameše po finanční krizi. Díky sympatiím k dané iniciativě SozialMarie se Tomáš Sedláček rozhodl přijmout záštitu nad jedním z vítězných projektů roku 2014.

Více informací o záštitě najde zde: http://www.sozialmarie.org/cena_sozialmarie/zastita

K podání projektů jsou zváni

zřizovatelé projektů, které perspektivním způsobem mapují aktuální sociální problematiku. Projekty by měly být ověřené v praxi a perspektivní. V okamžiku podání již musí být v dostatečné míře zrealizované a zároveň dosud probíhat.

Projekty mohou pocházet z oblastí:

 • komerčních podniků
 • sociálního hospodářství (iniciativy občanské společnosti, NNO, neziskové organizace, občanská sdružení)
 • veřejné správy

Projekty mohou pocházet z celého Rakouska, České republiky a Maďarska. Pro projekty ze Slovenska, Polska, Chorvatska, Slovinska a Německa z praktických důvodů platí, že musí být realizované v okruhu 300 km vzdušnou čarou od Vídně.

Přihlašovací formulář najdete www.sozialmarie.org.

Modality, lhůty a výběr vítězných projektů

Lhůta pro přihlášení projektů začíná v pondělí, 11. listopadu 2013. Přihlašovací podklady musí být podány online prostřednitvím webových stránek SozialMarie nejpozději do úterý, 21. ledna 2014 do 24 hod. Přihlašujte projekt, nikoli zřizovatelskou organizaci.

Vyhodnocování přihlášených projektů proběhne ve třech fázích. Nejdříve se přihlašovací podklady překontrolují podle formálních kritérií a případné nejasnosti se ujasní telefonicky anebo emailem. Ze všech podaných maďarských a českých projektů provedou první výběr Prof. András Kelen, Nora Somlyódy, Mag. Veronika Janýrová a Petra Abrahamová . Ve druhé fázi vyberou Anna Thier a Bernhard Litschauer-Hofer společně s koordinátorkou poroty Mag. Petrou Radeschnig 25 projektů k předložení odborné porotě. Každý člen poroty má dále možnost doplnit výběr o dva další projekty podané v tomto roce.

Z těchto nejvýše 35 nominovaných projektů pak odborná porota rozhodne o 15-ti oceněných projektech. Šest až sedm projektů, které se dostanou do užšího výběru pro hlavní cenu, navštíví spolupracovníci SozialMarie osobně na místě. V posledním výběrovém kole pak porota vybere tři projekty pro hlavní cenu a dalších 12 projektů oceněných po 1 000 €.

Porota rozhoduje konsensem. Proti jejímu rozhodnutí se nelze odvolat ani použít právní prostředky.

Přihlašovací formulář prosím vyplňte v německém či anglickém jazyce a včas ho podejte online prostřednictvím webových stránek www.sozialmarie.org. Projekty z České republiky a Maďarska podejte v češtině či maďarštině a přiložte německý či anglický překlad.

Podrobné podmínky pro účast a přihlašovací formulář najdete na www.sozialmarie.org

Hodnotící kritéria

Při hodnocení a řazení přihlášených projektů porota pozitivně přihlíží zejména k následujícím kritériím:

1. Inovativnost projektového záměru – novinka

 • Zabývá se projekt novými přístupy k sociálním řešením?
 • Zabývá se projekt novými sociálními otázkami?
 • Zaměřuje se projekt na nové, dosud opomíjené cílové skupiny?

2. Inovativnost v přístupu k cílové skupině – participace

 • Jaký konkrétní a trvalý přínos má projekt pro svou cílovou skupinu?
 • Pomáhá projekt rozvíjet potenciální možnosti cílové skupiny?
 • Přispívá projekt ke společenskému zhodnocení cílové skupiny?

3. Inovativnost v realizaci – účinnost

 • Je realizace projektu nápaditá, kreativní a odvážná?
 • Jaký dopad má sociální inovativnost projektu a na koho?
 • Reaguje projekt na změněné požadavky např. cílové skupiny, sociální problematiky nebo okolních podmínek?
 • Vyskytuje se v projektu spolupráce mezi různými obory, kompetencemi nebo profesionálními skupinami?

4. Inovativnost v působení navenek – vzorovost

 • Je projekt ukotven v lokálním či regionálním prostředí?
 • Udržuje projekt dialog či kooperaci s jinými institucemi nebo organizacemi?
 • Vzbuzuje projekt zájem ostatních organizací, médií, poskytovatelů dotací nebo politiků?
 • Zahrnuje projekt nové přístupy k okolnímu světu?

Kritéria 1 – záměr, 2 – přistup k cílové skupině a 3 – realizace mají dvojnásobnou váhu oproti kritériu 4 –působení navenek.

Členové poroty

Univ. Prof. Dr. Josef Hochgerner (Centrum pro sociální inovace, CSI), Anna Kadeřábková (Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze), Éva Judit Kovács (Soziologický institut Maďarské akademie věd), Maga (FH) Marlies Sutterlüty (Odborná vysoká škola Campus Wien), Barbara van Melle (nezávislá žurnalistka).

Koordinátorka: Maga Petra Radeschnig

Slavnostní udělení cen

15 cen v celkové hodnotě 42.000 Euro!

Každý rok dostanou výjimečné sociálně inovativní projekty šanci získat jednu z celkem 15-ti cen v hodnotách 15 000 € (1. cena), 10 000 € (2. cena), 5 000 € (3. cena) a dalších 12 cen po 1 000 €.

Předávání cen se koná ve čtvrtek, 1. května 2014 v 18 hod. v rámci  společenské akce, volně přístupné veřejnosti, v prostorách Kulturního domu rakouského rozhlasu ORF ve Vídni (Radiokulturhaus, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien).

Soukromá nadace Unruhe (Neklid)

Přímá podpora umění, vědy, výzkumu a inovací určují činnost soukromé nadace Unruhe (Neklid), která byla založena v březnu 2000.

Nadace je zřizovatelkou SozialMarie, ceny za sociální inovace, vypisované každoročně od roku 2005. V roce 2011 se Nadace Unruhe spojila s dalšími pěti rakouskými soukromými nadacemi ke společnému rozvoji a realizaci sociálních projektů. Tato iniciativa Sinnstifter (Podněcovatel smyslu) chce být viditelným symbolem všeobecné změny smýšlení ke kolektivnímu sociálnímu angažmá. Nejnovějším projektem nadace Unruhe je ‚Pimp Your Life‘ (nalešti si život), explorativní experiment zaměřený na (re)integraci nevzdělaných mladých lidí na okraji společnosti.

www.unruhestiftung.org

Poštovní adresa:

Mittersteig 13/6

A-1040 Wien, Österreich

Fax: +43 (1) 587 71 81-19

www.sozialmarie.org

Zdroj: www.evropskyvyzkum.cz

Podmínky účasti

1. Projekt, který předkládáte k soutěži o ocenění SozialMarie 2014, se týká sociálních inovací, jedná se tedy o sociálně-inovativní projekt. V okamžiku podání již musí být realizován a zároveň dosud probíhat. Již uzavřené/neprobíhající projekty či projekty v počátečním stádiu nebudou akceptovány. Přečtěte si, prosím, pečlivě podmínky účasti a ověřte si, že právě Váš projekt splňuje daná kritéria pro sociální inovace.

2. Do soutěže se mohou přihlásit projekty z celého Rakouska, Maďarska a České republiky. Pro projekty ze Slovenska, Polska, Chorvatska, Slovinska a Německa platí podmínka, že musí být realizovány 300 km vzdušnou čarou od Vídně.

3. Uzavírka žádostí: žádosti musí být doručeny nejpozději do úterý, 21. ledna 2014, do 24:00 hodin nadaci Unruhe Privatstiftung.

4. Žádosti lze podávat pouze online na našich webových stránkách. V případě technických problémů se na nás, prosím, neváhejte obrátit, rádi Vám budeme k dispozici.

5. Je možné podat více projektů. Projekty však musí být na sobě nezávislé. Pro každý jednotlivý projekt vyplňte, prosím, samostatný formulář.

6. Projekty, které byly přihlášeny v minulých letech, mohou být do soutěže přihlášeny znovu, pokud nebyly v některém z předchozích roků již oceněny.

7. Přihlašovací formulář vyplňte v německém či anglickém jazyce. Pro české a maďarské projekty platí: přihlášky podejte v mateřském jazyce (čeština či maďarština), zároveň však také v druhém jazyce (německém či anglickém). Požadovány jsou mimojiné údaje o průběhu realizace, organizační či finanční struktuře projektu. Popisy projektů nesmí přesáhnout 3 strany A4.

8. Jednotlivé odpovědi by neměly být delší než je uvedeno či zadáno, program Vám delší odpovědi neumožní.

9. Přihlašovací formulář může být Vámi uložen pro další zpracování či okamžitě odeslán/podán. Přihláška může být odeslána/přijata pouze v případě vyplnění všech požadovaných údajů. Pozor! Zkontrolujte si před začátkem vyplňování formuláře, zda Váš vyhledávač povoluje Cookies ( tuto možnost najdete pod položkou „Nastavení“ nebo „Nastavení internetu“). Ukládejte si, prosím, v mezičase Vámi vyplňovaný formulář v případě, že budete pracovat déle jak 60 min.

10. Podklady a dokumentační materiály zaslané poštou se nevrací.

11. Účastníci soutěže tímto souhlasí se zveřejněním svého projektu/popisu projektu (tří stránkový popis projektu a krátký popis projektu o 400 znacích) a zveřejněním poskytnutých fotografií na webové stránce www.sozialmarie.org. Zaslané podklady bude soukromá nadace Unruhe Privatstiftung archivovat, případně je poskytne médiím či k dalšímu vědeckému vyhodnocování. Položky a údaje, které nechcete veřejně publikovat, označte jako „Informace pouze pro porotu“, ty nebudou zveřejněny ani poskytnuty k výše zmíněným účelům. Tyto dokumenty můžete v rámci přihlášky zadat online v samostatném pdf-dokumentu.

12. Při úspěšném zadání přihlášky projektu obdržíte automatickou odpověď o jejím přijetí.

13. Výherci o ocenění nebudou písemně informováni. Proto vám doporučujeme zúčastnit se slavnostního předávání cen, při kterém budou oceněné projekty poprvé představeny veřejnosti. Pozvánky ke slavnostnímu předávání cen, které se koná 1. května 2014 ve Vídni, zašleme e-mailem všem zadavatelům přihlášených projektů. Nominace budou zveřejněny od konce února 2014 na naší webové stránce!

14. Porota rozhoduje konsensem. Proti jejímu rozhodnutí se nelze odvolat ani použít právní prostředky.

Zdroj: www.evropskyvyzkum.cz