Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Štúdium osôb so sluchovým postihnutím na Masarykovej univerzite v Brne

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť