Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Konferencie Rovnaké postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v krajinách Európskej únie – Európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a Európsky parkovací preukaz

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Kedy sa konferencie uskutočnia

  • 22.3.2024 v Bratislave v hoteli Safron a
  • 25.3.2024 v Košiciach v hoteli Košice.

Program konferencií

10.00 – 10.20

  1. Otvorenie konferencie
  2. Príhovor RNDr. Branislava Mamojku, CSc., predseda Slovenského fóra osôb so zdravotným postihnutím

10.20 – 11.00

Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyňa Európskeho parlamentu: Európsky preukaz a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím

11.00 – 12.00

Diskusia

12.00 – 13.30

Obedná prestávka, obed

13.30 – 14.00

Jozef Mihál, poslanec Európskeho parlamentu: Posilnenie ekonomického postavenia rodín osôb so zdravotným postihnutím v systéme sociálneho zabezpečenia a zamedzenie ich sociálneho vylúčenia v kontexte európskych smerníc a nariadení

14.00 – 15.00

Diskusia

15.00 – 15.30

Priestor na individuálne stretnutie účastníkov konferencie s poslankyňou Európskeho parlamentu Luciou Ďuriš Nicholsonovou a poslancom Európskeho parlamentu Jozefom Mihálom.

Konferencie sa môžu zúčastniť registrovaní záujemcovia na základe pozvánky.

Registrácia na konferencie už bola ukončená!