Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Stretnutie u prezidentky

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP) bolo poctené pozvaním pani prezidentky Zuzany Čaputovej na stretnutie s mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktoré sa uskutočnilo 23. januára 2024.

Predseda SFOZP Branislav Mamojka poďakoval pani prezidentke za jej systematickú podporu MNO ako súčasti občianskej spoločnosti. Špeciálne poukázal na mimoriadnu dôležitosť tejto podpory pre organizácie osôb so zdravotným postihnutím, prostredníctvom ktorých sa samotné osoby so zdravotným postihnutím zúčastňujú na vytváraní priaznivejších životných podmienok a odstraňovaní diskriminácie.

Pán Branislav Mamojka, predseda SFOZP, v rozhovore s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
Prezidentka Zuzana Čaputová v rozhovore s Branislavom Mamojkom, predsedom SFOZP