Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím – kniha, ktorá pomôže

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

V Úrade komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím bola 30. januára 2024 pokrstená priekopnícka kniha „Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím“. Autorom publikácie je hlavný garant pre oblasť medzinárodného práva na Univerzite Komenského profesor JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorý ju pripravil v spolupráci s úradom komisárky.

Kniha rozoberá množstvo rozsudkov týkajúcich sa ľudí so zdravotným postihnutím, o ktorých rozhodoval Európsky súd pre ľudské práva v kontexte Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Táto kniha bude pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím pri ochrane svojich práv a tiež ako tieto práva z druhej strany rešpektovať, dodržiavať a podporovať.

Kniha je určená prokurátorom, sudcom, študentom právnických fakúlt, samotným osobám so zdravotným postihnutím ako aj všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s ich ľudskými právami.

Publikáciu spolu s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou pokrstil rektor Univerzity Komenského prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. Recenzentmi knihy sú predseda Najvyššieho súdu SR JUDr. Ján Šikuta, PhD. a prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. z Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Knihu vydalo vydavateľstvo Wolters Kluwer ČR, a.s.

Krst bol zároveň vernisážou výstavy diel autorov so zdravotným postihnutím Ľudské práva očami ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré  posielali do súťaže na obálku tejto knihy. Aj touto formou chce úrad komisárky podporiť začleňovanie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti a poukazovať na ich talenty. Výstava bude prístupná do konca apríla 2024.

Podrobnejšie informácie o krste knihy Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím.

Profesor JUDr. Ján Svák, DrSc., autor knihy a Branislav Mamojka, predseda SFOZP držia spolu knihu Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím
Profesor JUDr. Ján Svák, DrSc., autor knihy a Branislav Mamojka, predseda SFOZP
Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a Branislav Mamojka, predseda SFOZP s knihou
Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a Branislav Mamojka, predseda SFOZP Titulná strana obálky krstenej knihy
Titulná strana obálky krstenej knihy Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím
Titulná strana obálky krstenej knihy