Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Fotografická súťaž EDF 2023: Príbehy žien a dievčat so zdravotným postihnutím

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Európske fórum osôb so zdravotným postihnutím (EDF) vyhlásilo výzvu na predkladanie prác do svojej výročnej fotografickej súťaže 2023.

Ženy a dievčatá, najmä tie so zdravotným postihnutím, sú v rôznych aspektoch života neustále opomínané. Vo všetkých obdobiach života sa ženy stretávajú s prípadmi diskriminácie, ako aj s príležitosťami na rast, výzvami a úspechmi, ktoré ich formujú.

Cieľom fotografickej súťaže EDF 2023 „Búranie bariér – príbehy žien a dievčat so zdravotným postihnutím“ je vyzvať účastníkov, aby prezentovali snímky, ktoré rušia stereotypy a predsudky týkajúce sa žien so zdravotným postihnutím z rôznych kultúrnych, spoločenských alebo etnických prostredí.

EDF hľadá fotografie, ktoré zachytávajú ich každodenný život, zápasy, úspechy a pokrývajú širokú škálu tém vrátane rodovej a sociálnej rovnosti v rámci:

 • práce,
 • športu,
 • zdravia,
 • vzdelania,
 • kultúry,
 • prístupnosti,
 • aktivizmu a vodcovstva,
 • materstva,
 • osobnej identity.

Táto súťaž je otvorená pre všetkých, ktorí chcú prispieť k posilneniu postavenia žien so zdravotným postihnutím vo svete. Vaša fotografia môže posilniť ich hlasy a ukázať ich príbehy.

Neváhajte, vezmite do rúk fotoaparát a prihláste svoju fotografiu!

Ceny

Traja finalisti získajú:

 • Cena za 1. miesto: 500 €
 • Cena za 2. miesto: 300 €
 • Cena za 3. miesto: 200 €

Ako sa prihlásiť?

 • Pozorne si prečítajte všetky podmienky a dokumenty potrebné na účasť uvedené nižšie.
 • Príspevky môžete posielať e-mailom na adresu Natalie Suarez, vedúcej referentky pre komunikáciu EDF: natalia.suarez@edf-feph.org.
 • Všetky príspevky je potrebné odoslať do 15. decembra 2023 do 23:59 h SEČ.

Kto sa môže prihlásiť?

Občania EÚ/ EHP všetkých vekových kategórií. Účasť je individuálna bez vstupných poplatkov.

Čo je potrebné odoslať?

Všetci účastníci musia predložiť tieto tri náležitosti:

1. Jedna originálna fotografia vo vysokom rozlíšení (300 dpi) s popisom obrázka.
 Povolené sú: úpravy, filtre, efekty zabudované vo fotoaparáte.
 Nie je povolené: koláže (viac ako jedna fotografia), vodoznaky, text alebo iné prvky pridané do fotografie.

Krátky popis v angličtine vrátane mena autora, mesta a krajiny, kde bola fotografia zhotovená.

2. Podpísaný dokument Autorizácia práv.

3. Potrebné sú dva podpisy, jeden od osoby, ktorá fotografiu vyhotovila, a jeden od osoby (osôb), ktorá sa na fotografii nachádza.
Účastníci, ktorí fotografujú deti, zabezpečia, aby získali a poskytli písomný súhlas rodičov/ opatrovníka dieťaťa.

Fotografická súťaž 2023 – Autorizácia práv (dokument Word)

Autorské práva

Všetky prihlásené fotografie musia byť originálnym dielom a účastník musí byť buď výhradným vlastníkom, alebo nadobúdateľom autorských práv. Účasťou v súťaži si účastníci zachovávajú plné autorské práva na svoje fotografie.

Účastníci však zároveň udeľujú EDF právo zverejňovať a vystavovať prihlásené fotografie.

Ako sa budú vyberať fotografie/ materiály?

Pred prijatím a zaradením do užšieho výberu sa všetky fotografie skontrolujú, či spĺňajú pravidlá súťaže. Po skontrolovaní fotografie dostanú účastníci e-mail s oznámením, či bola fotografia prijatá alebo zamietnutá. Všetky fotografie môžu byť zaradené do online albumu, použité pre sociálne médiá alebo komunikačné kampane EDF.

Porota

Porotu bude tvoriť člen výkonného výboru EDF, člen Komisie EDF pre ženy, dvaja zamestnanci EDF a dvaja odborníci z oblasti umenia. Súťažné práce sa budú posudzovať na základe týchto kritérií:

 • kvalita obrazu,
 • inovácie,
 • kreativita,
 • súvislosť s témou.

Zo súťaže budú vyradené materiály, ktoré sú urážlivé, hanlivé, obscénne alebo zverejňujúce nie nevyhnutné osobné údaje.

Výber víťazov

Vybraných bude 20 finalistov, ktorých práce budú vystavené online a v sociálnych médiách. Rozhodnutie poroty je konečné bez možnosti polemiky. Po skončení procesu výberu budú víťazi informovaní e-mailom.

Prijatie pravidiel súťaže

Účasťou v súťaži účastníci súhlasia s pravidlami súťaže vrátane súhlasu s udelením autorských práv EDF.

Podvádzanie

Základom súťaže je spravodlivosť a rešpekt. Každý účastník, ktorý je dôvodne podozrivý z podvodu, bude zo súťaže vylúčený a jeho práce budú odstránené. V tejto veci sa nebude viesť žiadna polemika.

Dokumenty

Nasledujúce dokumenty si môžete stiahnuť priamo do svojho počítača:

Zdroj: https://www.edf-feph.org/