Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Jedenásť dôvodov, prečo sa zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu 2024

Tento článok je tiež súčasťou elektronického vydania časopisu Mosty inklúzie 1/2024. Obsahuje viaceré externé odkazy smerujúce na originálne texty v angličtine, ktoré je možné čítať v slovenčine s použitím strojového prekladu. „Čo pre mňa EÚ kedy urobila? Prečo by som mal…

Konferencie Rovnaké postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v krajinách Európskej únie – Európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a Európsky parkovací preukaz

Kedy sa konferencie uskutočnia Program konferencií 10.00 – 10.20 10.20 – 11.00 Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyňa Európskeho parlamentu: Európsky preukaz a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím 11.00 – 12.00 Diskusia 12.00 – 13.30 Obedná prestávka, obed 13.30…

Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným znevýhodnením – pozvánka na sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím

Veľa študentov stredných škôl stojí pred závažným rozhodnutím – výber vysokej školy. Aký odbor si vybrať podľa mojich záujmov? Bude ma štúdium baviť a osobnostne posúvať? Nájdem vo vybranom odbore uplatnenie? Nájsť odpovede na tieto otázky je náročná úloha. K správnemu rozhodnutiu…

Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím – kniha, ktorá pomôže

V Úrade komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím bola 30. januára 2024 pokrstená priekopnícka kniha „Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím“. Autorom publikácie je hlavný garant pre oblasť medzinárodného práva na Univerzite Komenského profesor JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorý ju…

Stretnutie u prezidentky

Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP) bolo poctené pozvaním pani prezidentky Zuzany Čaputovej na stretnutie s mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktoré sa uskutočnilo 23. januára 2024. Predseda SFOZP Branislav Mamojka poďakoval pani prezidentke za jej systematickú podporu MNO ako súčasti…

Fotografická súťaž EDF 2023: Príbehy žien a dievčat so zdravotným postihnutím

Európske fórum osôb so zdravotným postihnutím (EDF) vyhlásilo výzvu na predkladanie prác do svojej výročnej fotografickej súťaže 2023. Ženy a dievčatá, najmä tie so zdravotným postihnutím, sú v rôznych aspektoch života neustále opomínané. Vo všetkých obdobiach života sa ženy stretávajú…

Festival No barriers: tanec aj pre ľudí so znevýhodnením

Ak sa chcete presvedčiť, že tanec je naozaj pre každého, príďte 28. októbra do Domu kultúry Lúky v bratislavskej Petržalke na festival No barriers. Organizuje ho občianske združenie Pohyb bez bariér. V ňom sa už dlhší čas zaoberajú tanečnými súťažami,…

Otvorený list ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny Soni Gaborčákovej

Vážená pani ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková, týmto otvoreným listom my, zástupcovia osôb so zdravotným znevýhodnením vyjadrujeme hlboké znepokojenie a nesúhlas so zámerom tvorcov reformy sociálnych služieb začleniť príspevok na osobnú asistenciu do pripravovaného príspevku na starostlivosť. Ohľadom tohto…

Pozvánka na konferenciu INSPO 2023

Organizátori konferencie vás pozývajú na jej 23. ročník, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. novembra 2023 v Kongresovom centre Praha. Program konferencie INSPO 2023. Veríme, že v ňom nájdete témy, ktoré vás budú zaujímať. Registračný formulár Registračný formulár na konferenciu…

Projekt Ascend pokračuje druhou fázou

Odkaz na text v jednoduchom jazyku Projekt Ascend pokračuje druhou fázou (Plain Language Text) 1. apríla sme začali s realizáciou druhej fázy projektu Ascend. Jeho prvá fáza v roku 2022 priniesla rozvojové aktivity v oblasti komunikácie, prekladov a mládeže so zdravotným postihnutím. Na tieto…