Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Konferencie Rovnaké postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v krajinách Európskej únie – Európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a Európsky parkovací preukaz

Kedy sa konferencie uskutočnia Program konferencií 10.00 – 10.20 10.20 – 11.00 Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyňa Európskeho parlamentu: Európsky preukaz a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím 11.00 – 12.00 Diskusia 12.00 – 13.30 Obedná prestávka, obed 13.30…

Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným znevýhodnením – pozvánka na sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím

Veľa študentov stredných škôl stojí pred závažným rozhodnutím – výber vysokej školy. Aký odbor si vybrať podľa mojich záujmov? Bude ma štúdium baviť a osobnostne posúvať? Nájdem vo vybranom odbore uplatnenie? Nájsť odpovede na tieto otázky je náročná úloha. K správnemu rozhodnutiu…

Stretnutie u prezidentky

Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP) bolo poctené pozvaním pani prezidentky Zuzany Čaputovej na stretnutie s mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktoré sa uskutočnilo 23. januára 2024. Predseda SFOZP Branislav Mamojka poďakoval pani prezidentke za jej systematickú podporu MNO ako súčasti…

Fotografická súťaž EDF 2023: Príbehy žien a dievčat so zdravotným postihnutím

Európske fórum osôb so zdravotným postihnutím (EDF) vyhlásilo výzvu na predkladanie prác do svojej výročnej fotografickej súťaže 2023. Ženy a dievčatá, najmä tie so zdravotným postihnutím, sú v rôznych aspektoch života neustále opomínané. Vo všetkých obdobiach života sa ženy stretávajú…

Pozvánka na konferenciu INSPO 2023

Organizátori konferencie vás pozývajú na jej 23. ročník, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. novembra 2023 v Kongresovom centre Praha. Program konferencie INSPO 2023. Veríme, že v ňom nájdete témy, ktoré vás budú zaujímať. Registračný formulár Registračný formulár na konferenciu…

Členovia medzinárodnej volebnej hodnotiacej misie OBSE v Úrade komisára pre osoby so ZP

V súvislosti s parlamentnými voľbami, ktoré sa konajú 30.9.2023, prišli na Slovensko zástupcovia OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe). S jej dvoma členmi sa 25.9.2023 stretla aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a predseda Národnej…

Projekt Ascend pokračuje druhou fázou

Odkaz na text v jednoduchom jazyku Projekt Ascend pokračuje druhou fázou (Plain Language Text) 1. apríla sme začali s realizáciou druhej fázy projektu Ascend. Jeho prvá fáza v roku 2022 priniesla rozvojové aktivity v oblasti komunikácie, prekladov a mládeže so zdravotným postihnutím. Na tieto…

Výročné valné zhromaždenie EDF

22. mája 2023 sa uskutočnilo výročné zasadnutie Európskeho fóra ľudí so zdravotným postihnutím EDF (European Disability Forum). Rokovania sa zúčastnili zástupcovia členských organizácií EDF zastupujúcich ľudí so zdravotným postihnutím vrátane strešných organizácií z jednotlivých krajín Európskej únie a nadnárodných organizácií. Rokovanie viedol…

Workshop o strategickom plánovaní

2. februára sme zorganizovali workshop o strategickom plánovaní v NROZP, ktorý priniesol mnoho inšpirácie. Naskytla sa nám vďaka nemu jedinečná príležitosť nahliadnuť do budúcnosti a rozvíjať nápady, ako zintenzívniť našu prácu a transformovať NROZP na ešte efektívnejšiu a účinnejšiu platformu…