Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Projekt Ascend pokračuje druhou fázou

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Odkaz na text v jednoduchom jazyku Projekt Ascend pokračuje druhou fázou (Plain Language Text)

1. apríla sme začali s realizáciou druhej fázy projektu Ascend. Jeho prvá fáza v roku 2022 priniesla rozvojové aktivity v oblasti komunikácie, prekladov a mládeže so zdravotným postihnutím. Na tieto tri kľúčové oblasti nadväzujeme aj v aktuálnej fáze projektu, ktorá bude trvať do 15. decembra 2023.

Projekt opäť podporila nadácia Citi Foundation a jeho medzinárodným koordinátorom je Európske fórum osôb so zdravotným postihnutím (EDF). A práve pohľad našich kolegov z EDF na počiatočnú etapu druhej fázy projektu Ascend vám ponúkame na nasledujúcich riadkoch. Tento text bol zverejnený na webe EDF v mesiaci jún ako výstup pracovnej návštevy Phillipy Tucker, projektovej koordinátorky EDF, u nás.

Ascend Slovensko: Pripravení na štart

Začiatkom júna 2023 navštívila Slovensko koordinátorka EDF pre región strednej a východnej Európy Phillipa Tucker. Hlavným cieľom návštevy bolo monitorovanie prebiehajúceho projektu Ascend 2, riešenie potenciálnych problémov a diskusia o nových príležitostiach.

10, 9, 8: Prvé kroky

Zástupcovia NROZP v SR prezentovali počas návštevy plán a prvé zrealizované aktivity, ktoré zahŕňajú prípravu online diskusného fóra, nový podcast a rozšírenia webovej stránky. Je pripravených niekoľko zaujímavých noviniek.

Webová stránka bude mať čoskoro darovaciu funkcionalitu, ktorá, veríme, prinesie organizácii ďalšie finančné prostriedky. Dôležité časti webovej stránky budú preložené do ľahko čitateľného (easy to read) formátu a slovenského posunkového jazyka. Momentálne prebieha výber príslušných častí webu, ktoré budú dané na odsúhlasenie dotknutým členským organizáciám. Po dokončení tohto kroku bude tím spolupracovať s prekladateľmi do slovenského posunkového jazyka a so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

7, 6, 5: Spolupráca a jej dosah

V prvej fáze bolo vyvinuté diskusné fórum, ktoré je dostupné online. Na jeho moderovanie bola prizvaná spolupracovníčka z členskej organizácie NROZP. Tento priestor čoskoro odštartuje živou diskusiou v rámci komunity ľudí so zdravotným postihnutím.

NROZP ďalej ponúka svojim členom možnosť zapojiť sa do komplexného auditu prístupnosti webových stránok, ktorý bude v rámci projektu bezplatný. Je predpoklad, že sa zrealizuje 5 auditov. Vykoná ich spolupracovník NROZP, ktorý je certifikovaným audítorom web prístupnosti. Záujemcovia sa na jeseň budú môcť prihlásiť aj na školenie pre webmasterov zamerané na budovanie prístupných stránok.

Nový podcastový kanál z produkcie NROZP sa bude volať FórUm = zábava + poznanie. Vzniká opäť vďaka podpore projektu Ascend. Na príprave podcastu spolupracuje novinárka Zuzana Rojíková a rozhlasový moderátor Ondrej Rosík. Obaja sú v mladom veku s energiou pre prácu s NROZP. Sme presvedčení, že nový podcast osloví mnoho ľudí a bude sa šíriť naprieč komunitami.

Na obrázku sú znázornené tri farebné variácie loga podcastu FórUm aj s inverznými verziami. Názov podcastu je vždy umiestnený na farebnom poli v tvare kruhu.
Farebné varianty loga nového podcastu NROZP s názvom FórUm.

Na pokračovanie komunikácie prostredníctvom Facebook stránky bol obnovený tím v zložení: Stanislav Sokol, Tibor Köböl, Dušana Blašková a Vanesa Richterová.

4, 3, 2: Kľúčom je účasť

Od leta sa opäť spúšťa vydávanie online časopisu Mosty inklúzie, ktorý je čiastočne podporený projektom Ascend.

Projekt a EDF tiež poskytli možnosť účasti dvoch mladých ľudí so ZP s asistentmi na Európskom podujatí mládeže EYE 2023 od 9. do 11. júna v Štrasburgu. Akcia bola skvelou príležitosťou na učenie sa a zdieľanie skúseností s mládežou z celej Európy.

Okrem spomínaných aktivít sú v tomto roku naplánované aj ďalšie projektové činnosti. Z tých najvýznamnejších to bude zorganizovanie mládežníckeho workshopu v novembri, jesenné stretnutie pracovnej skupiny NROZP pre mládež či ďalšia séria prekladov cudzojazyčných materiálov.

1, nula: Vyrážame!

Záverom môžeme povedať, že na Slovensku je všetko pripravené na štart. Príprava je zvládnutá a prvé výsledky budú k dispozícii čoskoro. Držíme palce tímu NROZP v zložení Stanislav, Michaela, Branislav, Peter, Ján a Vanesa, ktorá sa ako asistentka projektu pridala len nedávno.

Vanesa drží v rukách pokladničku zbierky, vedľa nej stoja ambasádori v tričkách Bielej pastelky.
Vanesa Richterová, projektová asistentka, medzi ambasádormi verejnej zbierky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v roku 2022. Foto: Archív ÚNSS

Zdroj: Časopis Mosty inklúzie č. 1/ 2023

Projekt Ascend pokračuje druhou fázou – Text v jednoduchom jazyku (Plain Language Text)

Tento článok bol vydaný v júli 2023.
Od 1. apríla 2023 pokračujeme v projekte s názvom Ascend.
Prvú časť sme urobili v roku 2022.
V nej sme sa venovali rôznym témam:

 • komunikácii
 • prekladom dokumentov z iných jazykov
 • mladým ľuďom so zdravotným postihnutím

Teraz pokračujeme v druhej časti projektu,
ktorá bude trvať do 15. decembra 2023.

Projekt podporila nadácia Citi Foundation.
Medzinárodným koordinátorom projektu
je Európske fórum osôb so zdravotným postihnutím,
o ktorom sme písali už predtým (jeho skratka je EDF).

V júni 2023 nás navštívila Phillipa Tucker,
ktorá pracuje ako projektová koordinátorka EDF.
Napísala o nás a o projekte toto:

Ascend Slovensko: Pripravení na štart

Hlavným cieľom mojej návštevy bolo:

 • sledovať projekt Ascend
 • pomôcť s riešením problémov
 • rozprávať sa s ľuďmi v projekte o nových príležitostiach

10, 9, 8: Prvé kroky

Projekt Ascend robí naša organizácia s názvom
Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím,
jeho skratka je SFOZP.
Zástupcovia SFOZP hovorili o naplánovaných veciach v projekte.
Sú to napríklad:

 • príprava online diskusného fóra
  Diskusné fórum znamená miesto,
  kde sa dá diskutovať.
  Môže byť online
  –  teda rovno na webstránke.
 • nový podcast
  Podcast je anglické slovo.
  Je to niečo ako rozhovor v rádiu.
  Autor ho nahrá
  a zvukový záznam uloží napríklad na internet.
  Potom si ho môžeme kedykoľvek pustiť.
 • rozšírenia webovej stránky
  Znamená to,
  že na webstránke bude fungovať viac a nových vecí.

Webová stránka bude mať čoskoro darovaciu funkcionalitu.
To znamená,
že sa na nej dá darovať peniaze pre SFOZP.

Dôležité časti webovej stránky budú preložené do jednoduchého jazyka.
Po anglicky sa to volá aj plain language.
Aj tento text je napísaný v jednoduchom jazyku.

Okrem toho preložíme niektoré časti aj do slovenského posunkového jazyka.

7, 6, 5: Spolupráca a jej dosah

V prvej fáze sme spustili diskusné fórum,
ktoré funguje online.
Nájdete ho tu: https://sfozp.sk/forum/.

Moderuje ho naša spolupracovníčka z členskej organizácie SFOZP.

SFOZP ponúka svojim členom možnosť zapojiť sa
aj do auditu prístupnosti webových stránok.
Audit je kontrola.
Znamená to teda,
že webstránku skontroluje odborník na prístupnosť.
Ak tam nájde nejaké časti,
ktoré nie sú urobené prístupne,
poradí,
čo treba zmeniť.
Táto služba je bezplatná.
Predpokladáme,
že sa urobí 5 takýchto auditov.

Na jeseň 2023 budeme robiť aj školenie pre tvorcov webstránok.
Bude o prístupnosti.

Nový podcast SFOZP sa bude volať FórUm = zábava + poznanie.
Slovo podcast sme vysvetlili vyššie.
Na jeho príprave spolupracuje novinárka Zuzana Rojíková
a rozhlasový moderátor Ondrej Rosík.
Sme presvedčení,
že oslovia veľa ľudí.
Podcast má aj svoje vlastné logo.
Vyzerá takto:

Na obrázku sú znázornené tri farebné variácie loga podcastu FórUm aj s inverznými verziami. Názov podcastu je vždy umiestnený na farebnom poli v tvare kruhu.
Farebné varianty loga nového podcastu NROZP s názvom FórUm.

Komunikujeme aj na sociálnej sieti Facebook.
Pracuje na tom tím ľudí:

 • Stanislav Sokol
 • Tibor Köböl
 • Dušana Blašková
 • Vanesa Richterová

4, 3, 2: Kľúčom je účasť

Od leta 2023 opäť vydávame online časopis Mosty inklúzie.
Podporuje ho aj projekt Ascend.

Projekt a EDF tiež vybavili účasť
dvoch mladých ľudí so zdravotným postihnutím spolu s ich asistentmi
na Európskom podujatí mládeže EYE 2023.
Konalo sa od 9. do 11. júna 2023 v Štrasburgu.
Učili sa
a vymieňali si skúsenosti
s mladými ľuďmi z celej Európy.
Tento rok plánujeme v projekte aj ďalšie veci.
Najdôležitejšie sú:

 • zorganizovanie mládežníckeho workshopu v novembri 2023
  Workshop je anglické slovo.
  Znamená pracovné stretnutie.
 • jesenné stretnutie pracovnej skupiny SFOZP pre mladých ľudí
 • ďalšie preklady materiálov z iných jazykov

1, nula: Vyrážame!

Na Slovensku je všetko pripravené.
Prvé výsledky našej spoločnej práce sa ukážu čoskoro.

Držíme palce tímu SFOZP v zložení:

 • Stanislav Sokol
 • Michaela Hajduková
 • Branislav Mamojka
 • Peter Teplický
 • Ján Fukas
 • Vanesa Richterová