Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Vyhlásenie EDF o Európskych voľbách 2024

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Vyhlásenie EDF o Európskych voľbách 2024 bolo prijaté 5. Európskym parlamentom osôb so zdravotným postihnutím v Bruseli 23. máj 2023. Vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 prijali delegáti 5. Európskeho parlamentu osôb so zdravotným postihnutím nasledujúce vyhlásenie, ktorého cieľom je usmerniť politické programy kandidátov do Európskeho parlamentu, budúcu Európsku komisiu vymenovanú po voľbách a všetky príslušné politiky ovplyvňujúce budúcnosť osôb so zdravotným postihnutím v Európe i mimo nej.

Vyhlásenie EDF o Európskych voľbách 2024, formát docx, 3,4MB