Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Riadenie projektu

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Projekt riadi riadiaci výbor. Riadiaci výbor prizýva na spoluprácu organizácie osôb so zdravotným postihnutím, ľudsko-právne organizácie a ďalšie relevantné MNO a verejno-právne inštitúcie, vytvára s nimi neformálne partnerstvo a dohovára spôsob spolupráce. Každá spolupracujúca organizácia určuje svoju kontaktnú osobu pre projekt. Riadiaci výbor so spolupracujúcimi organizáciami zostavuje expertnú skupinu z odborníkov a praktikov v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím, z ktorých najmenej polovicu tvoria osoby so zdravotným postihnutím.

 

Členovia riadiaceho výboru:

Michaela Hajduková (projektová manažérka)

Milan Měchura (odborný garant)

Tibor Köböl

Branislav Mamojka

Iveta Mišová

Darina Ondrušová

 

Členovia expertnej skupiny:

Marián Horanič

Otília Čechová

Tibor Köböl

Branislav Mamojka

Milan Měchura

Iveta Mišová

Darina Ondrušová

Zuzana Polačková

 

Späť na projekt