Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

18. Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Odkaz na kandidátsku listinu…

Vyjadrenie:

Národný, kresťanský a sociálny program pre Slovensko

Opatrenia z volebného dokumentu ĽS – HZDS

ĽS – HZDS zavedie systematickú podporu výstavby a rekonštrukcie bytového fondu a výstavbu sociálnych bytov a bytov pre zdravotne ťažko postihnuté osoby.

Rovnako bude väčšiu pozornosť venovať vytváraniu podmienok na zabezpečenie bezbariérového prístupu do verejných budov pre hendikepovaných občanov.

Presadí zásadné zvýšenie príspevku na opatrovanie a prispeje tak k stavu, aby sa občanom venovala individuálna starostlivosť v domácom prostredí. Takáto starostlivosť je lacnejšia ako v zariadeniach ústavného typu.

Vytvorí podmienky na zamestnávanie dlhodobo evidovaných nezamestnaných osôb, absolventov škôl a občanov s ŤZP formou dočasného odpustenia odvodov tím zamestnávateľom, ktorí pre nich vytvoria pracovné miesta.

Každoročne vyčlení prostriedky zo štátneho rozpočtu na financovanie jestvujúcich zariadení sociálnych služieb. Zároveň prehodnotí legislatívne podmienky na zohľadnenie adresnosti rozsahu ich poskytovania vo väzbe na príjem klienta.

Umožní chronicky chorým občanom, ale aj dôchodcom lepší prístup ku zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch v mesiacoch  mimo sezóny. Táto zdravotná starostlivosť by mala byť približne o tretinu lacnejšia.

Zrealizuje účinné  preventívne programy v zdravotníctve a zdokonalíme starostlivosť o pacientov s najzávažnejšími ochoreniami, ako sú ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, alergické ochorenia, ako aj starostlivosť o matku a dieťa.