Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Záznam mládežníckeho webinára Posuňme sa ďalej!

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

V pondelok 21. novembra sme v online prostredí privítali dvadsiatku účastníkov na webinári Posuňme sa ďalej! Prihlásiť sa mohol každý, kto mal záujem o témy dotýkajúce sa mladých ľudí so ZP – od programov EÚ venovaných aj mládeži so ZP cez skúsenosti dobrovoľníkov u nás i v zahraničí. Nasledovalo predstavenie aktivít a organizácií združených v Rade mládeže Slovenska. Účastníci sa dozvedeli o technikách na obhajobu svojich práv, tiež o hnutí ľudí so ZP a čo ponúka mladým. Nechýbal priestor na otázky a diskusiu.

Webinár sme realizovali v rámci projektu Ascend. Program webinára nájdete na konci tohto článku pod videom.

Kompletný záznam z webinára, okrem častí venovaných diskusiám, si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli:

Program webinára

9:00

Otvorenie webinára (Ondrej Rosík, moderátor)

9:05 – 9:25

Programy EÚ pre mládež (Adam Laták, Národná agentúra ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu)

9:25 – 9:50

Programy EÚ ako príležitosť aj pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím (Matúš Zibala, Národná agentúra ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu)

9:50 – 10:10

Rozhodli sme sa žiť v zahraničí – skúsenosti zo života mimo Slovenska (Michaela Kelemenová, Lucia Kelemenová)

10:10 – 10:20

Diskusia k programom EÚ a dobrovoľníctvu v zahraničí

10:20 – 10:30

Prestávka

10:30 – 10:50

Inkluzívne dobrovoľníctvo u nás (Alžbeta Šporerová, Centrum rodiny, n.o.)

10:50 – 11:10

Dobrovoľníčky v Centre rodiny – praktická skúsenosť (Jana Laskovská, Vanesa Richterová)

11:10 – 11:20

Diskusia k dobrovoľníctvu u nás

11:20 – 11:40

Ako si obhájiť svoje práva, riešiť prekážky a žiť asertívne? (Eva Metonová, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)

11:40 – 11:45

Diskusia k sebaobhajobe

11:45 – 11:55

Prestávka

11:55 – 12:20

Mládežnícke organizácie u nás a príležitosti aj pre mládež so zdravotným postihnutím (Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska)

12:20 – 12:30

Aktuálne trendy u mladých & prvé výstupy výskumu o mládeži so zdravotným postihnutím projektu Ascend (Katarína Čavojská, Rada mládeže Slovenska)

12:30 – 12:40

Hnutie ľudí so zdravotným postihnutím u nás i v zahraničí a príležitosti pre mládež (Branislav Mamojka, Michaela Hajduková, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR)

12:40 – 12:50

Projekt Ascend, Európsky rok mládeže 2022 a čo nás čaká ďalej (Stanislav Sokol, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR)

12:50 – 13:00

Záverečná diskusia a záver webinára