Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Posuňme sa ďalej! 21.11. na webinári pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Ste mladý človek so zdravotným postihnutím (ZP) a hľadáte informácie o možnostiach ako žiť aktívne, chcete sa inšpirovať zaujímavými skúsenosťami iných mladých ľudí so ZP? Alebo sa len jednoducho zaujímate o túto oblasť?

Pozývame vás na webinár Posuňme sa ďalej!

  • Kedy: Pondelok 21. novembra 2022, v čase 9:00 – 13:00
  • Kde: Online cez nástroj Zoom
  • Organizátor: Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR v rámci projektu Ascend

Webinár vám prinesie viaceré informácie o aktuálnych možnostiach zapojenia sa do programov EÚ venovaných mládeži, príležitostiach pre mládež so ZP, o skúsenostiach dobrovoľníkov u nás i v zahraničí či informácie o mládežníckych organizáciách združených v Rade mládeže Slovenska. Dozviete sa tiež niečo o technikách, ktorými môžete aktívne obhajovať svoje práva, o hnutí ľudí so ZP u nás i v zahraničí a čo ponúka mladým. Budete mať tiež možnosť pýtať sa a diskutovať.

Podrobný program webinára nájdete na konci tohto článku.

Ak máte záujem zúčastniť sa, vyplňte náš krátky prihlasovací formulár do nedele 20.11. do 22 hod. na adrese:

https://forms.gle/gUsnBMhN2hE25g88A

Link na pripojenie k webináru bude distribuovaný prihláseným účastníkom spolu s ďalšími informáciami v dňoch pred jeho konaním.

Webinár je primárne určený mladým ľuďom do 30 rokov s rôznym druhom ZP a bude tlmočený do slovenského posunkového jazyka.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Program webinára

9:00

Otvorenie webinára (Ondrej Rosík, moderátor)

9:05 – 9:25

Programy EÚ pre mládež (Adam Laták, Národná agentúra ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu)

9:25 – 9:50

Programy EÚ ako príležitosť aj pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím (Matúš Zibala, Národná agentúra ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu)

9:50 – 10:10

Rozhodli sme sa žiť v zahraničí – skúsenosti zo života mimo Slovenska (Michaela Kelemenová, Lucia Kelemenová)

10:10 – 10:20

Diskusia k programom EÚ a dobrovoľníctvu v zahraničí

10:20 – 10:30

Prestávka

10:30 – 10:50

Inkluzívne dobrovoľníctvo u nás (Alžbeta Šporerová, Centrum rodiny, n.o.)

10:50 – 11:10

Dobrovoľníčky v Centre rodiny – praktická skúsenosť (Jana Laskovská, Vanesa Richterová)

11:10 – 11:20

Diskusia k dobrovoľníctvu u nás

11:20 – 11:40

Ako si obhájiť svoje práva, riešiť prekážky a žiť asertívne? (Eva Metonová, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)

11:40 – 11:45

Diskusia k sebaobhajobe

11:45 – 11:55

Prestávka

11:55 – 12:20

Mládežnícke organizácie u nás a príležitosti aj pre mládež so zdravotným postihnutím (Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska)

12:20 – 12:30

Aktuálne trendy u mladých & prvé výstupy výskumu o mládeži so zdravotným postihnutím projektu Ascend (Katarína Čavojská, Rada mládeže Slovenska)

12:30 – 12:40

Hnutie ľudí so zdravotným postihnutím u nás i v zahraničí a príležitosti pre mládež (Branislav Mamojka, Michaela Hajduková, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR)

12:40 – 12:50

Projekt Ascend, Európsky rok mládeže 2022 a čo nás čaká ďalej (Stanislav Sokol, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR)

12:50 – 13:00

Záverečná diskusia a záver webinára

  • Programom sprevádza moderátor Ondrej Rosík.
  • Celé podujatie je tlmočené do slovenského posunkového jazyka.
  • V programe webinára môžu ešte nastať menšie zmeny.

Na stiahnutie