Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Zdravotne postihnutí školili zástupcov autobusových dopravcov

Školenie dopravcov

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

(TASR) – Pracovný seminár sa týkal legislatívnych zmien v rámci Európskej únie, ktoré od 1. marca 2013 posilňujú v autobusovej a autokarovej doprave práva cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou.

Interných školiteľov jednotlivých autobusových dopravcov oboznamovali s novými pravidlami školitelia z Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP). „Oboznamujeme ich s princípmi komunikácie a správania sa k jednotlivým skupinám osôb so zdravotným postihnutím, keďže každá skupina je špecifická,“ uviedol predseda NROZP Branislav Mamojka.

Školenie dopravcov

Dodal, že školiteľov informujú napríklad aj o tom, ako nakladať so zdravotnými pomôckami, či o zásadách poskytovania prvej pomoci v prípade osôb so zdravotným hendikepom. „Dopravcovia dostali aj informácie o ustanoveniach, ktoré sa týkajú práv zdravotne postihnutých na prepravu či otázky náhrady škody. Mamojka dodal, že nová európska legislatíva je výsledkom takmer dvojročného rokovania medzi autodopravcami a organizáciami zdravotne postihnutých osôb. „Z nášho pohľadu by sa dali niektoré veci ešte vylepšiť, nové nariadenia však určite predstavujú pozitívnu zmenu.“

 

Ako informoval Peter Sádovský, generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Lines, ktorá poskytla priestory pre dnešné školenie, na seminári sa zúčastnilo 30 zástupcov 18 autobusových prepravcov. Dodal, že podobné školenie pre prepravcov z východného Slovenska sa uskutoční v Košiciach.

Nové legislatívne úpravy sa týkajú aj 12 najväčších a najfrekventovanejších autobusových staníc na území Slovenska. Ich zoznam možno nájsť na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V priestoroch týchto staníc sa vykonali či vykonajú stavebné úpravy v prospech pasažierov so zdravotným postihnutím. Jednou z takýchto staníc je aj bratislavská stanica Mlynské nivy.

„Pristúpili sme k viacerým úpravám, vytvorili sme kontaktné miesta pre zdravotne hendikepovaných, a to v pokladniciach 4,5 a 6, takisto sme vybudovali bezbariérové WC na prízemí stanice a k jednotlivým nástupným ostrovčekom boli urobené šikmé nábehové plochy,“ uviedol Sádovský. Dodal, že v najbližších dňoch sa pripravuje aj vyznačenie cesty pre bezbariérový pohyb v priestoroch stanice.

27. 3. 2013