Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Uč sa a získaj prácu v IBM – podrobnejšie informácie

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (ďalej ako „NROZP v SR“) v spolupráci so spoločnosťou IBM Slovensko organizuje aj v roku 2012 vzdelávací kurz zameraný na propagáciu a zlepšenie pracovných zručností (anglického jazyk, komunikácie a PC zručností) záujemcov o zamestnanie so zdravotným postihnutím v spoločnosti IBM. Ide v poradí o piaty ročník projektu, vďaka ktorému sa podarilo úspešne zamestnať na otvorenom trhu práce už niekoľko ľudí s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia.

Pre koho je kurz určený a kto sa môže prihlásiť?

 • Kurz je určený pre záujemcov o prácu v spoločnosti IBM – občanov so zníženou pracovnou schopnosťou posúdených sociálnou poisťovňou (občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou osobou).

Aké sú kritériá pre uchádzačov?

 • Ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie (ekonomického, humanitného alebo technického zamerania);
 • Znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni mierne pokročilý;
 • Základné PC zručnosti.

Ako prebieha nábor uchádzačov?

 • NROZP v SR sústredí životopisy uchádzačov o vzdelávací kurz;
 • Koordinátori projektu – zástupcovia NROZP v SR a spoločnosti IBM vyberú najvhodnejších uchádzačov o vzdelávací kurz a pozvú ich na pohovor, ktorý bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku v spoločnosti IBM. Osobný pohovor bude zameraný na získanie prehľadu o úrovni znalostí anglického jazyka, komunikačných zručností a PC zručností uchádzačov v vzdelávací kurz;
 • Úspešní uchádzači budú zaradení do vzdelávacieho kurzu.

Kedy a ako sa uchádzači môžu prihlásiť?

Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť zaslaním svojho životopisu v anglickom jazyku na adresu nrozp@nrozp.sk v termíne od 1.9.2012 do 15.10.2012. V životopise je potrebné uviesť informáciu o jazykových a PC zručnostiach.

Uchádzač poslaním svojho životopisu súčasne dáva organizácii Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise za účelom spracovania databázy uchádzačov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to až do písomného odvolania tohto súhlasu.

Vložte prosím nasledovný text do svojej žiadosti o zapojenie sa do vzdelávacieho kurzu alebo priamo do životopisu:

„Týmto dávam organizácii Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise za účelom spracovania databázy uchádzačov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to až do písomného odvolania tohto súhlasu.“

Ako prebieha kurz?

Kurz prebieha od novembra 2012 do apríla 2013 a pozostáva z nasledovných vzdelávacích blokov:

 • Tréningu anglického jazyka
 • Tréningu PC zručností
 • Komunikačného tréningu

Čo môže účastník kurzu získať?

 • Úspešní absolventi vzdelávacieho kurzu postupujú do výberového procesu pre získanie práce v spoločnosti IBM;
 • Absolventi získajú osvedčenie o ukončení vzdelávacieho kurzu.

Vzdelávací kurz je bezplatný a bude prebiehať v priestoroch spoločnosti IBM. Účastníkom kurzu nebudú preplácané cestovné ani iné náhrady.

Kontakt:

nrozp@nrozp.sk

www.nrozp.sk