Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Správa zo stretnutia o sociálnej rehabilitácií konaného dňa 14. septembra 2010

Vypracovala: Mgr. Michaela Hirčková Sociálna rehabilitácia je dôležitým nástrojom integrácie osôb so zdravotným postihnutím, preto je potrebné neustále zvyšovať kvalitu jej poskytovania. V rámci projektu sociálnej rehabilitácie realizuje NROZP v SR množstvo aktivít, ktoré súvisia priamo s poskytovaním jej služieb. Veľký záujem bol…