Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

„1milion4disability”

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Prezentácia 1milion4disability na stiahnutie

Kampaň EDF smerujúca k prijatiu európskej špecifickej smernice o zdravotnom postihnutí

  • Európske fórum zdravotne postihnutých za spolupráci EU organizácií občanov so zdravotným postihnutím ako aj NROZP v SR
  • pri príležitosti Európskeho roka rovnakých príležitostí
  • 10. výročia Európskeho fóra zdravotného postihnutia

Kampaň začala 23. januára 2007 a skončila dňa 4. októbra 2007 odovzdaním výsledkov podpisových hárkov predsedovi Európskej komisie a predsedovi Európskeho parlamentu dňa 4. októbra 2007

Ciele kampane

  • zozbierať jeden milión podpisov na podporu legislatívy EÚ
  • zabrániť diskriminácií osôb so zdravotným postihnutím
  • zabezpečiť pre osoby so zdravotným postihnutím plnú podporu základných a ľudských práv a dosiahnuť rovnosť príležitostí pre všetkých občanov so zdravotným postihnutím

Zavŕšenie kampane

Dňa 4.10.2007 sa v Bruseli na Rond Point Schuman uskutočnilo hromadné zhromaždenie na podporu občanov so zdravotným postihnutím a ich zrovnoprávnenia v spoločnosti

  • NROZP v SR za pomoci občianskych združení občanov so zdravotným postihnutím, štátnych inštitúcií, dobrovoľníkov a jednotlivcov vyzbierala 14 565 hlasov

Spolu bolo vyzbieraných 1 232 771 hlasov

Európske fórum pre ľudí s postihnutím (EDF)
je Európska, nevládna organizácia, pozostávajúca zo 130 národných európskych organizácií, ktorej ambíciou je každodennou činnosťou ovplyvniť legislatívu Európskej únie.

NROZP v SR patrí do siete 29 národných organizácií zastupujúcich týchto občanov v Európskej únii. Od roku 2004 je riadnym členom Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) a čestným členom Inclusion Scotland.

ĎAKUJEME

Ľudia so zdravotným postihnutím

EDF 10rokov – Podpisový harok kampane

ERRP – slov. logo

Európsky rok rovnakých príležitostí

Výzva NROZP

EDF 10rokov – deklarácia