Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre Vládu SR sú na svete

Dňa 22. apríla 2016 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím na svojej stránke zverejnil Záverečné odporúčania pre Vládu SR v súvislosti s implementáciou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Uverejnením záverečných odporúčaní sa uzatvára prvý cyklus…

Slovenská vláda sa zúčastnila na konštruktívnom dialógu s Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

V termíne 4. – 5. apríla 2016 sa v Ženeve uskutočnil tzv. konštruktívny dialóg medzi Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a delegáciou Vlády SR. Dialóg predstavuje druhú etapu v rámci hodnotenia implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Spomínanému dialógu predchádzala prvá etapa, tzv. predbežné zasadnutie výboru, ktoré sa uskutočnilo v septembri 2015. Predbežného zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím a ďalších domácich i medzinárodných organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím.

Slovenská vláda sa zúčastnila na konštruktívnom dialógu s Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

V termíne 4. – 5. apríla 2016 sa v Ženeve uskutočnil tzv. konštruktívny dialóg medzi Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a delegáciou Vlády SR. Dialóg predstavuje druhú etapu v rámci hodnotenia implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Spomínanému dialógu predchádzala…

Ďakujeme za poskytnutie podielu z 2% vašich daní

Váš príspevok nám umožní účinnejšie pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím samostatnejšie a kvalitnejšie žiť obhajovať ich práva, presadzovať pre nich priaznivejšiu legislatívu, informovať ich o ich právach a postupoch ako si ich efektívne uplatňovať. Naše údaje ako príjemcu podielu z daní: Obchodné meno(názov):…

Stanovisko NROZP k návrhu Európskej smernice o prístupnosti.

V  čísle 7/2015časopisu Mosty inklúzie  sme informovali o zverejnení dlho očakávaného návrhu európskej smernice o prístupnosti. Do verejnej diskusie o tomto návrhu, ktorú spustila Európska komisia, sa zapojili svojimi podpornými stanoviskami aj medzinárodné organizácie osôb so zdravotným postihnutím, ako je Európske fórum zdravotného…

Stanovisko NROZP k návrhu Európskej smernice o prístupnosti

V  čísle 7/2015časopisu Mosty inklúzie  sme informovali o zverejnení dlho očakávaného návrhu európskej smernice o prístupnosti. Do verejnej diskusie o tomto návrhu, ktorú spustila Európska komisia, sa zapojili svojimi podpornými stanoviskami aj medzinárodné organizácie osôb so zdravotným postihnutím, ako je Európske fórum zdravotného…

Výstupy

Dohovor OSN – Stručné zhodnotenie súčasného stavu, Návrh opatrení a námety na riešenia Dohovor OSN – Prehľad zmien v slovenskej a európskej legislatíve za obdobie rokov 2010 – 2015   Späť na projekt

Aktivity

V rámci projektu budú okrem jeho riadenia a práce expertnej skupiny realizované dve hlavné aktivity: okrúhle stoly a záverečná konferencia.   Okrúhle stoly Ide o štyri okrúhle stoly na každom z nich sú prezentované a diskutované dve témy pripravené expertnou skupinou. Po úvodnej prezentácii témy nasleduje…