Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Aktivity

V rámci projektu budú okrem jeho riadenia a práce expertnej skupiny realizované dve hlavné aktivity: okrúhle stoly a záverečná konferencia.   Okrúhle stoly Ide o štyri okrúhle stoly na každom z nich sú prezentované a diskutované dve témy pripravené expertnou skupinou. Po úvodnej prezentácii témy nasleduje…

Riadenie projektu

Projekt riadi riadiaci výbor. Riadiaci výbor prizýva na spoluprácu organizácie osôb so zdravotným postihnutím, ľudsko-právne organizácie a ďalšie relevantné MNO a verejno-právne inštitúcie, vytvára s nimi neformálne partnerstvo a dohovára spôsob spolupráce. Každá spolupracujúca organizácia určuje svoju kontaktnú osobu pre…

O projekte

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR realizuje v období jún – december 2015 s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR projekt LP/2015/216 s názvom „Podpora spolupráce MNO pri účasti na implementácii a monitoringu uplatňovania Dohovoru OSN o…

HODNOTENIE IMPLEMENTÁCIE DOHOVORU O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM NA SLOVENSKU JE NA PROGRAME VÝBORU OSN PRE PRÁVA OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM.

Hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku je na programe výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.   Predbežné zasadnutie Výboru k hodnoteniu Slovenska sa uskutočnilo v Ženeve 8. septembra 2015. Jeho výstupom je zoznam…

Článok 19 EDF

DOC-B-13-11-02

Pracovný materiál

Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti – právo všetkých osôb so zdravotným postihnutím

Stanovisko EDF k článku 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

November 2013

„Pri vytváraní a uplatňovaní zákonodarstva a politiky zameraných na vykonávanie tohto dohovoru a pri rozhodovaní o otázkach týkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, budú dôkladne konzultovať s osobami so zdravotným postihnutím vrátane detí so zdravotným postihnutím a budú s nimi aktívne spolupracovať prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií.“

článok 4 ods. 3 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Stanovisko EDF k článku 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti – právo všetkých osôb so zdravotným postihnutím November 2013 „Pri vytváraní a uplatňovaní zákonodarstva a politiky zameraných na vykonávanie tohto dohovoru a pri rozhodovaní o otázkach týkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím štáty, ktoré sú…

Výzva SozialMarie 2014

I v letošním roce hledáme projekty, které inovativním způsobem reagují na změny ve společensko-politických podmínkách.

SozialMarie 2014 již po desáté uděluje ceny za sociálně inovativní projekty. Cílem je upozornit veřejnost na inovativní řešení sociálních problémů a podpořit jejich vzájemné propojování. Vyznamenané projekty mají inspirovat k napodobení či k pokračování nových inovativních idejí.

Koncem února 2014 budou všechny nominované projekty, nejvýše 35, zveřejněny na naší webové stránce www.sozialmarie.org. 15 skutečně oceněných projektů bude jako vždy oznámeno  1. května při slavnostním udělování cen.

Sviatky nie sú vždy také krásne ako v reklame, nevypínajte zdravý rozum

T l a č o v á   s p r á v a  – 1 7 .  1 2 .  2013

Rozumní ľudia vedia, že sviatky slúžia nášmu duševnému zdraviu, že si máme odpočinúť a stretnúť sa s blízkymi. Zdravý rozum hovorí, že sa prikrývam len takou perinou, akú mám. Práve na sviatky zvykneme zdravý rozum nerozumne vypnúť. Vianoce bývajú neprimeraný útok na našu psychiku, a žiaľ veľa ľudí to nevie zvládnuť a prežíva psychickú traumu z neschopnosti mať všetko, čo podľa okolia „musíme mať“! Premýšľate niekedy, čo je to najvzácnejšie, čo na tomto svete máme? Liga za duševné zdravie poprosila odborníkov aby nám pomohli duševne sa pripraviť na sviatky.