Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Kontakt

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Informácie o NROZP v SR:

  • Názov organizácie Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike
  • Sídlo organizácie Račianska 153, 83154 Bratislava
  • Identifikačné číslo IČO 308 53 567
  • Organizačná forma Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 zb.
  • Dátum založenia 20. 11. 2003

 

Sekretariát NROZP v SR:

Račianska 153

83154 Bratislava

sekretariat@nrozp.sk

 

Kontaktné osoby:

Predseda NROZP v SR: RNDr. Branislav Mamojka, CSc mamojka@nrozp.sk

Podpredsedníčka NROZP v SR: PhDr. Iveta Mišová misova@zpmpvsr.sk

Podpredseda NROZP v SR: Mgr. Tibor Köböl kobol@omdvsr.sk