Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

AV Mobilita

AV Mobilita

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

AV Mobilita

AV Mobilita, s.r.o. – prvá špecializovaná chránená dielňa AV Mobilita, s.r.o. so zameraním na komplexné motoristické služby pre handicapovaných ľudí v rámci celej SR. Predajný a výstavný salón AV Mobilita v bratislavskej Dúbravke poskytuje svojim návštevníkom komplexné predajné a servisné služby, predaj vozidiel s prestavbami, prvú pomoc na cestách, legislatívne poradenstvo a stálu expozíciu. Non stop call centrum – bezplatná linka – 0800 102 103, www.avmobilita.sk.