Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

HODNOTENIE IMPLEMENTÁCIE DOHOVORU O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM NA SLOVENSKU JE NA PROGRAME VÝBORU OSN PRE PRÁVA OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM.

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku je na programe výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

 

Predbežné zasadnutie Výboru k hodnoteniu Slovenska sa uskutočnilo v Ženeve 8. septembra 2015. Jeho výstupom je zoznam 33 otázok adresovaných vláde SR …