Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

NOVÁ ŠPECIALIZOVANÁ CHRÁNENÁ DIELŇA PRE HANDICAPOVANÝCH MOTORISTOV

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

16. septembra sa slávnostne otvorili brány chránenej dielne AV Mobilita, s.r.o., ktorá sa ako prvá na Slovensku zameriava na poskytovanie komplexných motoristických služieb pre handicapovaných občanov v rámci celého územia SR. Predajný a výstavný salón AV Mobilita v bratislavskej Dúbravke poskytuje svojim návštevníkom komplexné predajné a servisné služby, predaj vozidiel s prestavbami, prvú pomoc na cestách, legislatívne poradenstvo a stálu expozíciu.

Poslaním projektu je komfortná integrácia zdravotne postihnutých občanov do spoločnosti prostredníctvom komplexného programu chránenej dielne AV Mobilita. Program zahŕňa starostlivosť o zdravotne a telesne postihnutých občanov (motoristov i nemotoristov), zlepšenie ich časových a mobilných podmienok prostredníctvom budovania zmluvných stredísk poskytujúcich služby v oblasti sprostredkovania a servisu v oblasti motorových vozidiel a poradenstva pre zdravotne a telesne postihnutých občanov.

Komplexnosť dotvára integrované bezplatné non stop call centrum 0800 102 103, ktoré bude poskytovať prvú pomoc na cestách, poradenské a sprostredkovateľské služby programu AV Mobilita.

„Dôvodom vzniku chránenej dielne AV Mobilita bola osobná rodinná skúsenosť, ktorú človek skutočne pochopí v plnom rozsahu až vtedy, keď sa stane svedkom života človeka s telesným postihnutím, alebo ho dokonca sám prežíva,“ vysvetľuje Klaudia Valušková z Auto Valušek. Túto skutočnosť dopĺňa aj myšlienka Jána Sihelského, generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa vyslovil za vznik a podporu viacerých takýchto centier na Slovensku s tým, aby bola vytvorená sieť aj v spolupráci s jednotlivými štátmi EU, ktoré prejavia záujem o spoluprácu v projekte.

Medzi ďalšie ciele projektu patrí sprostredkovanie predaja nových vozidiel s cenovým zvýhodnením, montáž, resp. prestavba vozidiel s garanciou výrobcu, prepojenie AV Mobility s inými chránenými dielňami (poskytovanie služieb, náhradné plnenie pre firmy, v zmysle Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti), vybudovanie bytov (komplex chránených bytových jednotiek), organizovanie spoločenských stretnutí a podujatí pre handicapovaných, priestor na možnosť vzájomného zoznámenia, zabezpečenie liečebných pobytov pre handicapovaných, autoškola pre handicapovaných záujemcov a tzv. inkubátor školiaci program pre ZŤP, „inkubátor“ pre podnikateľov, podpora handicapovaných v podnikaní.

Partneri chránenej dielne AV Mobilita:

Do projektu špecializovanej chránenej dielne AV Mobilita sa zapojili viaceré spoločnosti, ktoré cítia potrebu pomáhať handicapovaným ľuďom a uľahčiť im proces integrácie do spoločnosti.

GENERÁLNY PARTNER:

Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. – je výhradným distribútorom automobilov značky Kia na Slovensku. V rámci projektu zaisťuje komplexnú škálu vozidiel, ktoré sú určené na prestavbu, ale aj bez nutnosti prispôsobenia.

PARTNERI:

 • AMC Martin
 • Slovak Telecom/T-COM
 • Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
 • Auto Valušek, s.r.o.
 • VB Leasing SK a.s.
 • VOLKSBANK Slovensko a.s.
 • CK Satur Slovensko
 • Reštaurácia ORIM
 • Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

MEDIÁLNI PARTNERI: Slovenka, Metropola, Auto Magazín

INŠTITÚCIE podporujúce projekt AV Mobilita:

 • Slovenský zväz telesne postihnutých,
 • Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov,
 • Asociácia telesne postihnutých motoristov,
 • Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov,
 • Národná rada občanov so zdravotným postihnutím SR,
 • MÚ Lamač – Mgr. Oľga Keltošová,
 • štátne orgány, miestne úrady, nadácie,
 • chránené dielne a ich výrobky v expozícii.

ADRESA:

AV Mobilita s.r.o.

M. Sch. Trnavského 14

841 01  Bratislava

Tel.: 02/ 60 42 12 80, 81

Bezplatné non stop call centrum: 0800 102 103

web:  www.avmobilita.sk

 

Kontakt pre styk s médiami:

Ing. Petra Volčková

AV Mobilita, s.r.o.

email: info@avmobilita.sk; tel.: 02 / 6920 2322, 0902 941 403