Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Uč sa a získaj prácu v IBM – podrobnejšie informácie

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (ďalej ako „NROZP v SR“) v spolupráci so spoločnosťou IBM Slovensko organizuje aj v roku 2012 vzdelávací kurz zameraný na propagáciu a zlepšenie pracovných zručností (anglického jazyk, komunikácie a PC zručností) záujemcov o zamestnanie so zdravotným…

Ponuka na zverejnenie volebných informácií

VOĽBY 2012

Vážená pani predsedníčka!
Vážený pán predseda!
Vážení predstavitelia politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách 2012!

Občania so zdravotným postihnutím predstavujú významný volebný potenciál. Na Slovensku je približne 10% občanov so zdravotným postihnutím a každý má svojich príbuzných, priateľov a známych, ktorým záleží na dôstojnom živote, uplatňovaní práv a plnohodnotnej účasti na živote spoločnosti občanov so zdravotným postihnutím. Pri rozhodovaní sa koho voliť, budú títo občania prihliadať aj k tomu ako chcú jednotlivé politické strany riešiť ich každodenné problémy súvisiace so zdravotným postihnutím.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím chce pomôcť voličom so zdravotným postihnutím vytvoriť si nezávislý názor na volebné programy jednotlivých politických strán ako základ pre slobodný a kvalifikovaný výber koho voliť. Mnohí občania so zdravotným postihnutím majú tiež sťažený prístup k informáciám a preto im chceme tento prístup uľahčiť.

2. Kresťanskodemokratické hnutie

Odkaz na kandidátsku listinu…

Vyjadrenie:

Bezbariérové Slovensko, program pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Mnohé opatrenia na zlepšenie života ľudí so zdravotným postihnutím nestoja ani cent, ďalšie stoja málo. A hoci tempo zmien sa asi dočasne spomalí, nesmieme sa zastaviť. KDH chce aj v čase krízy zlepšovať život tých, ktorí si nie vlastnou vinou nedokážu pomôcť sami. Naša politika vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím sa začína zmierňovaním následkov postihnutia, smeruje k podpore samostatnosti jednotlivca v denno-denných situáciách a končí sa pri ekonomickej samostatnosti každého jednotlivca

V čase ekonomickej krízy sa peniaze na jednotlivé politiky hľadajú ťažšie. Keď je menej práce, ľudia odvádzajú do spoločného štátneho balíka menej peňazí. Zároveň sa zvyšuje počet tých, ktorí potrebujú pomoc štátu. Ani ekonomická kríza však nemôže znamenať, že ľudia so zdravotným postihnutím budú utláčaní do kúta a ich potreby ignorované.

10. Ľudová strana Naše Slovensko

Odkaz na kandidátsku listinu…

Vyjadrenie:

Vážená Národná rada občanov so zdravotným postihnutím!

Ľudová strana Naše Slovensko s radosťou prijala  Vašu ponuku a tým aj možnosť prezentovať tú časť z nášho volebného programu, ktorá sa týka jednej z najpálčivejších oblastí našej spoločnosti. Sú to práve problémy a otázky, s ktorými sa stretávate najčastejšie vy, občania so zdravotným postihnutím. Od vzniku naše strany poukazujeme na veľmi zlé podmienky a množstvo problémov, s ktorými sa na našich stretnutiach s občanmi oboznamujeme.

1. Vami spomínaný Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je základným dokumentom, z ktorého treba vychádzať. Bol ratifikovaný prezidentom SR  a preto musí byť záväzný a to hlavne pri tvorbe zákonov. Avšak aká je realita, máme možnosť sa presvedčiť  v každodennom živote.

Preto budeme dôsledne presadzovať pri prerokovávaní a prijímaní zákonov, aby bola rešpektovaná prirodzená dôstojnosť zdravotne postihnutých občanov s prihliadnutím na osobnú nezávislosť, rovnosť medzi ženou a mužom.